Красимир Катранджиев: Обръщат правната система с главата надолу

Красимир Катранджиев завършва „Право” във ВИ на МВР, нотариус е от 1994 година. От 2013 г. е председател на Нотариалната камара на Република България. Член е на Изпълнителното бюро на Централния съвет на Съюза на юристите в България.

Г-н Катранджиев, възраженията на нотариалната камара срещу промените в Закона за адвокатурата предизвикаха сериозни полемики. Защо се стигна до това противопоставяне?

Възраженията ни са в няколко посоки. Факт е, че първи ние от нотариалната камара реагирахме срещу промените в закона, защото някои от текстовете са противоконституционни. Изразихме го в едно писмено становище, което депозирахме във всички инстанции, включително и представихме такова на вносителите. Повдигна се широко обсъждане, много организации реагираха срещу промените. Ние не възразяваме срещу промените в целия законопроект, а срещу отделни текстове. В своята същност законопроектът е устройствен, детайлизира дейността на адвокатурата и ние там няма какво да се бъркаме. Но с няколко революционни текста те взривиха общественото мнение. Има вече над 20 становища на сериозни организации срещу част от промените. Истината е, че никой не обърна внимание на нашите възражения и законопроектът влезе във варианта, в който си беше, в правната комисия. С част от законите се цели отнемане на нотариална компетентност и прехвърляне в сферата на адвокатите – нещо нетипично за цялата ни правна система до момента.

Как ще повлияят тези текстове на вашия бранш, ако бъдат приети във вида, в който са?

На нашия бранш тези промени няма да повлияят и не са фатални за нас, а за обществото. С тези промени се обръща правната ни система наопаки, най-вече с това, че компетентността на нотариусите е подчинена на правила, подчинени на закона. А дейността на адвокатите, която е регламентирана в конституцията, е на други основания, които се различават от нашите. Адвокатурата е самостоятелна, саморегулираща се и независима организация. Правата й се визират в закон и няма как да бъде по друг начин.
Нотариалната дейност е подчинена не на закона, контролира се от държавата, тя е предоставена публична власт от държавата на отделни лица, които извършват от името на държавата, но за своя сметка. Тази функция е предоставена на нотариусите, от което те печелят и внасят своите данъци. Почти няма нотариус в България, който да не се облага с ДДС. Това, което адвокатите искат, е да осъществяват нотариална компетентност, с която да удостоверяват подписите на документи и съдържанието на такива. Това е ненормално за адвокатската професия.

Изказахте мнение, че тези промени засягат и националната сигурност. Бихте ли обяснили как?

Аргументите ни са с един друг текст на закона, с който колегите адвокати искат да имат неограничен достъп до националната база данни на отделните граждани и съответно до базата данни на личните им документи. Такъв достъп имаме ние, нотариусите, но в качествата си на лица, които упражняват публична власт. Това за мен е своеобразно домогване до важна информация. Смятаме, че ще бъдат засегнати националните интереси, защото в момента има регистрирани 12 600 адвокати. По силата на това, че България е членка на ЕС и по силата на това, че адвокатите в ЕС могат да бъдат и адвокати в България, ако се приеме една такава промяна в закона, си помислете за какво става въпрос. Тези много на брой адвокати от ЕС също ще имат достъп до базата данни на българските граждани – нещо, което е абсолютно недопустимо. Това е застъпено не само в нашето становище, но и в становището на Върховната касационна прокуратура.

Как реагират депутатите на вашите аргументи?

Моето мнение е, че на последната среща, която проведохме на 8 април в парламента, много от депутатите не бяха запознати със становищата на организациите, които са против законопроекта. Мисля, че на тази среща, на която бяхме представени осем организации, успяхме аргументирано да оборим с правни доводи няколкото текста, срещу които възразяваме. Смятам, че това само по себе си е показателно. Имаше представители на всички политически сили, получи се дискусия, дори някои от вносителите изразиха съмнения и притеснения. Един от вносителите – Емил Димитров, заяви, че би си оттеглил подписа от този законопроект, защото е станал доста прибързано и необмислено. Нищо не предполага изземването на нотариална компетентност – нищо не се е променило. Напротив, реформата, която държавата предприе преди 17 години, и възможността нотариатът да бъде изведен от съда, да бъде предоставена на частни лица, е успешна и доказа своята полза. Не може всички юристи да бъдат нотариуси, както не могат да бъдат магистрати, както не могат да бъдат частни съдебни изпълнители. Това са функции, които държавата регламентира. 135-годишната ни правна история е заимствана от най-демократичните правни системи. Не може да я обръщаме с главата надолу, защото някой е решил да придобие несвойствена компетентност.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.