Консулът на Малта в Русия иска да спасява КТБ?

В съобщение на своята страница в интернет БНБ определи като несериозно писмото на лицето Никола Иванов Сукманджиев, в което той изразява намерение да оздрави КТБ и настоява за разговори с ръководството на БНБ по тази тема. Освен това БНБ пусна и факсимиле на цялото писмо, от което са изтрити единствено личните данни на подателя.

Според публикация в сайта starazagora.utre.bg в момента Никола Сукманджиев е генерален консул на република Малта в Русия. От писмото му до БНБ става ясно, че има български ЕГН (заличен във факсимилето) и адрес на столичния бул. “Витоша”. Вероятно е възможно да е налице и съвпадения на имена. Ако обаче наистина автор на писмото е генералният консул на Малта в Русия, то г-н Сукманджиев има впечатляваща биография. Той е роден в казанлъшкото село Енина. Завършва “Международни отношения” в Университета на Малта, и преподава в същата катедра. След това учи в London School of Economics and Political science, където специализира европеистика и икономика. Впоследствие придобива втора магистърска степен – в European University във Флоренция, защитава и докторат по Европейско право. Назначен е като началник отдел във Външно министерство на Малта и активно е участвал в преговорите за присъединяването на Малта към ЕС.

Ето, всъщност и съобщението на сайта на БНБ.

Поради многобройни запитвания от медиите относно внесено в БНБ писмо от някакъв нов инвеститор, подписано с името Никола Иванов Сукманджиев, публикуваме цялото съдържание на така нареченото „предложение за реструктуриране на КТБ АД и ТБ „Виктория“ ЕАД“. Обръщаме внимание, че освен посочения текст по-долу, няма приложени каквито и да било други допълнителни документи.

БНБ разгледа писмото и отговори на така нареченото предложение за реструктуриране на КТБ АД и ТБ „Виктория“ ЕАД. В отговора се посочва, че въпросното писмо не представя никаква правно-обвързваща информация за правомощията на подателя и за инвеститорите, които той твърди, че представлява. Липсват каквито и да е гаранции, че тези непосочени в писмото кандидат-инвеститори отговарят на законовите изисквания да бъдат акционери в кредитна институция. Освен всичко това не е представено потвърждение от международна банка с добра репутация, която да гарантира възможност за реализиране на „формула за повишаване на капитала в рамките до 5 милиарда и 200 милиона лева“, както се твърди в писмото.

Посоченото по-горе налага извода, че изразените в така нареченото предложение „готовност и интерес“ за представяне на предложения за реструктуриране на банката не могат да бъдат разглеждани като сериозни, завършва отговорът на БНБ.

В заключение за пореден път напомняме, че БНБ винаги е подчинявала действията си само и единствено на законите и на обществения интерес и няма да се поддаде на никакъв натиск от страна на заинтересовани среди у нас и в чужбина. Без значение колко настойчиви опити за публични манипулации на общественото мнение се правят, БНБ ще продължи и занапред да спазва върховенството на закона.

В писмото на Никола Сукманджиев до БНБ (което е с копия до премиера, министъра на финансите и председателя на НС) се посочва, че група инвеститори възнамеряват да депозират план за рекапитализиране на КТБ до 5,2 млрд лева, за чието изпълнение ще е необходима допълнителна държавна помощ.

“Планът ще изисква законодателни промени, участие и гаранция от българското правителство, които ще се договорят след внасяне на предложението ни в следващите няколко дни”, пише в писмото си Никола Сукманджиев.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.