Конституционният съд ще даде тълкувание може ли ВСС да издава подзаконови актове

Конституционният съд (КС) е приел да разгледа и изтълкува въпроса „Може ли на ВСС  да се възлага подзаконова компетентност във връзка с изпълнение на конституционните му функции за кадрово и институционално обезпечаване и ръководство на съдебната власт?”, съобщи сайтът „Правен свят”. Същевременно членовете на КС са отклонили останалите четири от общо петте въпроса, зададени му за тълкуване от Пленума на Върховния касационен съд и свързани с подзаконовата компетентност на ВСС в контекста на разделението на властите.

Останалите въпроси обаче са отклонени поради липса на правен интерес, доколкото текстовете са ясни и не съществува правен спор, който да обоснове нуждата от тълкуване.

“Правен свят” цитира и четирите отклонени от КС въпроса, за които ВКС е поискал тълкуване:

– Кой може да възлага подзаконова  компетентност, при какви условия и с какъв акт?

– Кому може да се възлага подзаконова компетентност и трябва ли тя да е съответна на функционалната компетентност на конституционно установения орган комуто се възлага.

– Функционалните правомощия на министъра на правосъдието в сферата на съдебната власт, посочени в чл.1ЗО-а на Конституцията, могат ли да бъдат разширявани със закон, в частност конституционосъобразно ли е да му се възлага подзаконова компетентност по отношение на функции, които не са му предоставени по Конституция, а принадлежат на друг конституционно установен орган, а именно на ВСС.

– Следва ли да се тълкува чл.114 и чл.115 КРБ в смисъл, че централната изпълнителна власт притежава априори универсална подзаконова компетентност, включително спрямо сфери, в които по Конституция самата тя няма правомощия, включително ако тези правомощия се намират в сферата на друга власт, например на съдебната или по Конституция, или закон са възложени на други независими органи или институции, например на Конституционния съд, Българската народна банка, Сметната палата?

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.