Конфискуваха имущество за 3,46 млн. заради неподадена декларация за 208 хил. лева

Плевенският окръжен съд е уважил иска на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) на стойност 3 460 527 лв. срещу Ангел Петров от Плевен и съпругата му, съобщиха от комисията. В края на 2011 г. Петров е осъден за неплащане на данъци в особено големи размери от търговия с компенсаторни бонове и земеделски земи. Петров попада в обхвата на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, след като не подава имуществена декларация за 2004 г. за получени близо 208 хил. лв. от сключен договор с основното училище в плевенското село Коиловци. Обект на договора е възстановяване на собствеността върху земеделски земи, отчуждени от училището, получаване на обезщетения с поименни компенсаторни бонове по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и продажбата им. В хода на проверката инспекторите на КОНПИ са установили, че Ангел Петров е купувал земеделски земи, безналични акции и компенсаторни бонове за суми, сериозно надвишаващи официалните доходи на домакинството. С решението на съда, което не е обжалвано и е влязло в сила, от Ангел Петров и съпругата му се отнемат 37 имота, земеделски земи и гори, в землищата на няколко населени места в областите Плевен и Ловеч, както и суми от продажбата на множество недвижими имоти, безналични акции и компенсаторни бонове.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.