Колеж по маркетинг въведе системи за управление на качеството с пари от ЕС

Колежът по мениджмънт, търговия и маркетинг в Пловдив изпълни успешно проект за развитие на системите за управление на качеството и администриране на учебния процес, финансиран по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ на Европейския съюз. Проектът е на стойност 345 084.06 лв. и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.
Проектът стартира миналата година, като неговата цел бе да се повиши качеството на учебния процес чрез разработване и внедряване на единна система за управление, администриране и информационно обслужване във висшето училище. Автоматиризането на дейностите по организацията на учебния процес, управлението на аудиторната заетост и споделянето на информация на всички нива позволи на Колежа по МТ&М да създаде една високоефективна онлайн университетска среда в полза на студенти, преподаватели и административен персонал, коментира при отчитане на изпълнените дейности Милена Хубанова, ръководител на проекта. Според нея една от големите ползи на разработените системи по проекта е улесненото споделяне на информация между преподавателите и студентите, както и възможността за изграждане на персонален план за развитие на всеки студент.
В проекта са включени 300 студенти по маркетинг, 33 преподаватели и 17 служители на висшето училище.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.