Кой говори от името на гражданското общество пред държавата?

Обществените консултации са основополагащият механизъм, създаващ необходимия набор от условия и гаранции за упражняването на правото на участие на гражданите във вземането на решения от държавните институции. Независимо от начина, по който гражданите участват в обществените консултации – лично или като част от организации на гражданското общество, или бизнес структури, те винаги играят позитивна роля, правейки публичните институции по-прозрачни и отчетни пред обществото и придавайки по-голяма легитимност на решенията, които се взимат.
Въпросът кой представлява гражданското общество пред държавните институции е много важен. При наличието на над 320 000 малки и средни предприятия, над 35 000 неправителствени организации, браншови и работодателски организации, синдикати, кооперации и др. въпросът е кои от тях трябва да бъдат канени да участват в процедури за обществени консултации. На второ място въпросът е как да се направи така че консултациите да не са разфокусирани, поради големия брой участници и същевременно да се осигури гаранция че държавата няма да провежда фиктивни консултации с гравитиращи около властта казионни организации.
В рамките на проект „Повишаване ефективността на обществените консултации чрез активно участие на гражданското общество в процеса на вземане на управленски решения”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., изпълняван от Сдружение „Журналисти за прозрачно управление” в партньорство с Асоциацията на юристи за развитие на правото в обществен интерес и Професионалното обединение на държавните служители е направена първата стъпка към създаване на списък с организации, които е препоръчително да бъдат ангажирани в процедури по обществени консултации.
Базата данни на целевите групи и видовете заинтересовани страни за участие в процедури за обществени консултации е структурирана по областите на политика, по които се провеждат обществените консултации на Портала за обществени консултации.
Базата данни за участниците в процедури по обществени консултации включва списъци с пощенски адреси, стационарни и мобилни телефони, имейл адреси, профили в социални мрежи с възможност лесно да бъдат конфигурирани при предварително зададени критерии. Това позволява гъвкаво определяне на потенциалните участници в обществените консултации по области на политика и сектори. Задължителните елементи на базата данни са наименование на заинтересованата страна, имейл адрес и/или напрофил в социална мрежа.
Базата данни не включва лични данни е събирана само от публично достъпни източници и регистри. Информацията е в табличен формат xls и групирана по различни показатели в зависимост от вида на целевата група и различните възможни техни подкатегоризации.
Идеята за използването на базата данни е следната:
1.Базата данни се използва от екипа на платформата Коментатор бг.
2.Базата данни е публикувана на портала Коментатор бг за да може всички, които искат да провеждат обществени консултации да разполагат със списък и контакти на най-подходящите организации и институции.
3. Базата данни е изпратена на електронен носител до всички министри с предложение да бъде използвана за да бъдат канени представители на целевите групи да участват в консултации. В момента единствената форма на консултации, използвана от министерствата е публикуването в интернет. Наличието на добре обмислен списък на целевите групи ще създаде предпоставки министерствата да започнат да прилагат и други форми на консултации (срещу със заинтересованите страни, публични дебати, обществени проучвания, фокус групи, регионални прояви и др.)

Базата данни е отворена. Тя се допълва и актуализира непрекъснато. Всяка организация може да  предложи да бъде добавена или изключена от списъка.

Базата данни по области на политики можете да изтеглите тук:

 

Бизнес среда

Външна политика, политика по сигурност и отбрана

Държавна администрация

Енергетика

Защита на потребителите

Здравеопазване

Земеделие и развитие на селските райони

Качество и безопасност на храните

Култура

Междусекторни политики

Младежка политика

Наука и технологии

Образование

Околна среда

Правосъдие и вътрешни работи

Регионална политика

Социална политика и заетост

Спорт

Транспорт

Туризъм

Финанси и данъчна политика

Свързани публикации

2 коментара за “Кой говори от името на гражданското общество пред държавата?

  • 11.05.2016 в 16:12
    Permalink

    Кой говори? Е как кой? Който говори най-силно само той се чува. А за да говори силно трябва да му плащат.

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.