Коалиция “Десните” настоява за оттегляне на поправките “Москов”

Искаме да заострим вниманието на народните представители, на които им предстои да приемат на второ четене ЗИД на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), както и гражданите за подготвяните им неблагоприятни интервенции върху достъпа, цената и качеството на медицинската помощ, на която имат право като здравноосигурени лица. Призоваваме Министерството на здравеопазването да оттегли законопроекта и да положи повече усилия за усъвършенстването му така, че да подобри статуса на здравеопазването, вместо допълнително да го разстрои и влоши. Това се изтъква в разпространената позиция на Коалиция “Десните” във връзка с промените, предлагани от Министерството на здравеопазването в Закона за здравното осигуряване, чието гласуване на второ четене в парламента предстои.

Ето и пълният текст на позицията на “Десните”:

1. Предлаганите промени са необмислени, половинчати, некоординирани със съществуващото здравно законодателство и ще предизвикат значително влошаване на достъпа до здравеопазване на големи групи от хора, съпроводено с необосновано оскъпяване на медицинската помощ;

2. Предлаганият законопроект (ЗИД на ЗЗО) не е придружен с анализ на въздействието му в организационен, финансов и функционален план, което прави евентуалното приложение непредвидимо, а поведението на здравните власти в близките години ще се базира на механизма „проба-грешка“ и предопределя „гасене на пожари“ постфактум – подход недопустим в здравеопазването и в държавното управление въобще;

3. В обществения дебат относно промените МЗ отказа да представи и защити позициите си – това се случи както в органите за тристранно сътрудничество, така и в публичното пространство. По същество, поведението на министър Москов в този процес бе демонстрация на незачитане на общественото и експертното мнение, което показва формалното отношение на властта към проблемите и гражданското общество. Въпреки отрицателното становище на обществеността, НЗОК, синдикатите и работодателите към предлаганите промени, станахме свидетели на налагане на необмислени решения безапелационно и без дискусия;

4. В направените предложения за разделяне на досегашното универсално покритие със здравна помощ по линия на здравното осигуряване на два пакета – основен и допълнителен, личи застрахователен лобизъм и създаване на ситуация заредена с корупционен потенциал, както и увеличени възможности за изнудване на пациенти;

5. Листите на чакащи пациенти ще създадат не само опасност от здравни драми за много хора, но и увеличен риск от конфликти между лекари и пациенти, както и до лавина от съдебни дела на пострадалите срещу лекари и лечебни заведения;

6. Нарушават се най-малко четири системни принципа на здравното осигуряване – на солидарността, справедливостта, равнопоставеността и самоуправлението. Това ще доведе до нерационално функциониране на сектора и до допълнително демотивиране на коректните платци на здравни вноски, без да се мотивират некоректните такива;

7. Предупреждаваме, че ако се стигне до приемане и прилагане на ЗИД на ЗЗО в този му вид хаосът в здравеопазването ще се увеличи драстично, ще нараснат и административните разходи за управление на системата поради допълнителната необходимост, която ще се появи за контрол върху новите негативни процеси, които този хаос ще създаде.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.