КНСБ: Домакинствата обедняват от данъчното облагане

Минималната заплата остава 460 лв., КНСБ иска повишаване на доходите

омените в закона за местните данъци и такси може да доведат до по-големи разходи за домакинствата, което ще увеличи данъчната тежест като цяло, алармират от КНСБ в становище, изпратено до НСТС и парламента, с копие до медиите.

Според синдиката справедливостта на облагане с екоданъци в ЕС е нарушена. Причината е, че в заможните страни са готови да плащат повече в името на околната среда, докато в по-бедните, като България например, трябва да се отчита по-ниската покупателна способност. В същото време обаче трябва да плащаме все по-скъпо заради хармонизацията на екозаконодателството.

Целта на всяка данъчната политика трябва да бъде справедливо разпределение на тежестта между богати и бедни, между бизнеса и труда, смята конфедерацията.

В тази връзка КНСБ припомня и своите аргументи и предложения по повод цялостната данъчно-осигурителната тежест за следващата година, отправяни неколкократно към българското правителство. На първо място това е двустепенната система на прогресивно облагане.

Максималният осигурителен доход (МОД) постепенно и на стъпки да нарасне до 10 пъти минималната работна заплата, установена за страната; Въвеждане на данък върху финансовите транзакции (0,1 на сто); Повишаване на данъка върху приходите от дивиденти от 5 на 10 на сто с оглед следване на еднаква логика с тази на корпоративното облагане.

По този начин би се постигнало едно по-ефективно преразпределяне на средства във финансовия сектор, предвид огромните печалби и липсата на реинвестиции от страна на инвеститорите.

От сидниката предлагат още допълнителни данъчни стимули за повишаване квалификацията, както и прилагане на т.нар. зелени данъци, способстващи за намаляване енергоемкостта на производствата, пише БТА.

Отсъствието на елементарна справедливост и солидарност на равнище общество вече не е само в съзнанието на гражданите, но и в гнева, предизвикал техните протести. Затова искаме промени, възстановяване на справедливостта и атакуване на бедността, посочват от КНСБ.

Постепенното обръщане на съотношението преки/косвени данъци, чрез повишаване дела на преките налози и намаляване този на косвените, доближавайки се до средните нива в страните от ЕС, е важна стъпка в тази посока, смятат синдикалистите.

Те настояват, че сегашното данъчно облагане е неприемливо, имайки предвид, че говорим за най-бедната страна в ЕС-28, при тенденция за постоянен растеж на линията на бедност, отрицателен демографски прираст и все по-голяма група хора, попадащи в категорията “работещи бедни”.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.