Кметове са ползвали неправомерно общински жилища

Заловиха трима терористи у нас

Кметове, заместник-кметове и кметски наместници са ползвали неправомерно общински жилища за социално слаби и безимотни лица – това е установила проверка на Върховната административна прокуратурата. От държавното обвинение са открили нарушения в 175 наредби за отдаване под наем и закупуване на общински имоти.

С нарочни текстове в общинските наредби градоначалниците са си осигурили възможност да живеят в евтини имоти, иначе предназначени за семейства със социални и здравословни проблеми или с негодни за обитаване жилища заради природни и стихийни бедствия, аварии или защото са застрашени от самосрутване. Това е станало в нарушение на Закона за общинската собственост и така е била създадена нова категория правоимащи лица. Прокурорите са установили и нарушения на законоустановения срок за настаняване.

В други подзаконови актове е признато право за кандидатстване за настаняване под наем в резервните общински жилища на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени от Общината до предаване на отстъпения им в обезщетение жилищен имот. С решения на общински съвети е била въведена и допълнителна такса извън предвидената в Закона за местните данъци и такси.

Други нарушения, констатирани от прокуратурата, са, че кметове са овластявали други лица да налагат санкции, в което от прокуратурата виждат възможност нарушители да бъдат опазени от глоби.

Разпоредби в нарушение на закона са установени от София, Пловдив, Варна, Бургас до Царево, Банско, Казанлък и Дупница. За нарушенията са сезирани съответните административни съдилища. 

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.