Кметове облагодетелстват роднини, без да нарушават закона

Кметове откриха хитър начин да се справят със закона за конфликт на интереси. За да избегнат изискванията на закона, който забранява облаги за близки роднини по съребрена и сватова линия, местните властимащи облагодетелстват по-далечни роднини, на които прехвърлят фирмите си. Така формално не нарушават закона и същевременно облагодетелстват родата си. Така казусите отиват в полето на морала, а то, както е известно, е разтегливо понятие.

Случаят Варна

Такъв е случаят с кмета на Варна Иван Портних (ГЕРБ), който е дал без конкурс и без търг общински имот на фирма на негови роднини. "Коледният подарък" е станал на последната сесия на Общинския съвет за 2013 година, когато местният парламент е гласувал решение да даде за срок от пет години частна общинска собственост в ж. к . „Вл. Варненчик“.
Въпросният общински имот се състои от временен обект със застроена площ от 275 км. м и свободна площ от 1125 кв. м. Фирмата, получила имота е „Метан Груп“ ООД и стопанисва метан-станция. Собственик на 35% от капитала на фирмата до 24.07. 2014 година е Вилислава Портних, съпруга на кмета, сочи справка в ДАКСИ. На тази дата г-жа Портних прехвърля дела си на Борис Касабов, който е първи братовчед на майка и.
„Юристите на общината смятат, че в този случай категорично няма конфликт на интереси“, заявиха пред classa.bg от община Варна. Според тях областният управител Иван Великов има правомощия да оспори това решение на местния парламент в съда. Със заповед от 27 декември 2013 година Великов  върна всички решения на тази сесия на Общинския съвет, като ги обяви за незаконосъобразни. Но няма основание да обяви имотния казус за незаконосъобразен. 
„Формално от общината са прави. По смисъла на закона за конфликт на интереси, нарушение има при роднини по сватовство – до втора степен включително, което означава, че ако Касабов беше първи братовчед на жена му, нарушение има, но той се явява първи братовчед на тъща му“, коментираха пред classa.bg юристи, до които се допитахме. Според тях става дума за решения на ръба на закона и показват колко безсмислено може да бъде законодателството ни при наличието на толкова изобретателни властимащи и техни роднини.
Скандалът с имота всъщност гръмна след разследване на сайта afera.bg и след като БАСТА-Варна поиска проверка на решението на Общинския съвет, за да се изясни дали става дума за грубо нарушение на закона или не. Довчерашните съпартийци на Портних разпространиха и декларация до медиите, в която публично питат „дали е вярно, че Касабов е роднина на Портних и искат в тази връзка намесата на „компетентни органи“. Като "забравиха", че и техни съветници са гласували това решение. 
Това не е първият случай, в който Портних и „Метан груп“ ООД попадат в центъра на общественото внимание, показва още справка в интернет.

Във вихъра на скандалите

Лятото на 2013 година разследване на TV7 уличи в конфликт на интереси бизнеса на съпругата на новия кмет на Варна Иван Портних – Вилислава Портних. По това време Вилислава Портних още не е прехвърлила дела си на своя братовчед, сочи ДАКСИ.
Проверката тогава показа, че Вилислава Красимирова Портних е съдружник в дружеството „Метан Груп“ ООД, с ЕИК: 103823303, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Сливница“, № 181б. Нейното дружество е спечелило конкурс за обществени поръчки за доставка на гориво за ВиК-Варна за последните шест години, на стойност 1 119 500 лв.
По време на провеждане на конкурса за възлагане на обществената поръчка, представител на Общински съвет – гр. Варна в управителния орган на дружеството ВиК – Варна е Красимир Маринов, който е баща на горепосочената г-жа Портних.
Дружеството „Метан Груп“ ООД е единственият явил се кандидат в проведения конкурс за възлагане на обществена поръчка, разкри тогава журналистическото разследване. Не е известно да има последици от него. 

 

Общината: БАСТА също гласува това решение!

Ето и въпросите, и отговорите, които получихме от община Варна:

Фирмата „Метан Груп“ ООД, която е получила за срок от още 5 години недвижим имот – частна общинска собственост в ж.к. „Вл. Варненчик”, местност „Планова”, състоящ се от временен обект с обща застроена площ 275 кв.м. и свободна площ 1 225 кв.м. с фактически собственик тъстът на Портних – Красимир Маринов и юридически – Борис Николов Касабов – първи братовчед на тъщата на кмета ли е и ако това е така, не е ли конфликт на интереси според юристите на общината?


Собствеността на „Метан Груп“ ООД е публично достъпна и може да бъде установена в Търговски регистър. Според юристите на община Варна конфликт на интереси в случая няма.
По темата може да се произнесе и областният управител Иван Великов, който има правомощия да оспори това решение на местния парламент в съда.


Наистина ли имотът е отдаден без конкурс и търг и ако е така, защо?

Въпросният терен, на който има изградена метан станция, е отдаден за временно ползване с решение на общинския съвет на Варна през 2003 г. С настоящото си решение местният парламент удължава срока за ползване на имота до 5 г. или до реализиране на мероприятия, свързани с разширение на бул. „Цар Освободител“. Предложението е прието на сесия единодушно от общинските съветници, включително с участието на представители на БАСТА.
Дружеството „Метан Груп“ ООД е единствената фирма във Варна, която обслужва гражданите с метан на територията на града.

Източник: classa.bg

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.