Кметът на плевенското с. Гривица влиза в затвора за 9 месеца

По предложение на Районна прокуратура – гр. Плевен, Районният съд е групирал наказанията, наложени на осъдения кмет на село Гривица Тошко Василев по три влезли в сила съдебни акта. Всяко едно от тези три престъпления е било извършено преди влизане в сила на някоя от присъдите. Определеното от съда общо най-тежко наказание е приведено в изпълнение. Така фактически осъденият кмет ще изтърпи наказание общо девет месеца при първоначален строг режим. От прокуратурата уточняват, че Тошко Василев вече в затвора в Плевен и припомнят престъпленията, за които е бил признат за виновен.

На 11.06.2013г. като длъжностно лице – кмет на с. Гривица в кръга на службата си по осъществяване на нотариални функции по Закона за нотариусите и нотариалната дейност, който му дава право да удостоверява подписи в документи, удостоверил невярно обстоятелство, че подписът в Пълномощно за разпореждане със земеделски земи е положен лично от собственика на недвижимите имоти. Като целта била този документ да бъде използван като доказателство за тези обстоятелства, което представлява престъпление по чл. 311, ал.1 от НК. На 15.12.2015г., Районен съд – гр. Никопол е признал Тошко Василев за виновен за това деяние и му наложил наказание три месеца Лишаване от свобода, като изтърпяването на това наказание било отложено с три години изпитателен срок.

На 04.09. срещу 05.09.2014г., Тошко В., като помагач, улеснил други четири лица да извършат кражба на 2бр. медни казани и други части от оборудването на помещение за изваряване на ракия, като им набавил средства за извършване на деянието. За участието си в това престъпление по чл.195, ал.1, т.3 и т.4, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 20, ал.4, на 15.12.2015г. той бил признат за виновен от Районен съд – гр. Никопол и му било наложено наказание шест месеца лишаване от свобода, като изтърпяването на това наказание било отложено с три години изпитателен срок.

На 18.11.2015г. управлявал моторно превозно средство без свидетелство за управление на МПС в едногодишния срок от наказването му административен ред за същото деяние – управление на МПС без книжка. – престъпление по чл. 343в, ал.2 от НК. На 27.11.2015г. Районен съд – гр. Плевен признал Тошко Василев за виновен за това престъпление и му наложил наказание четири месеца Лишаване от свобода, като изтърпяването на това наказание било отложено с три години изпитателен срок.

На 19.01.2016г. Тошко Василев отново е бил признат за виновен за управление на моторно превозно средство без книжка. За това престъпление му е наложено наказание 3/три/ месеца Лишаване от свобода, което да бъде изтърпяно при първоначален строг режим. След влизане в сила на този съдебен акт от Районна прокуратура – гр. Плевен е изготвено предложение за групиране на част от така постановените условни присъди т.к. те отговарят на изискванията на чл. 23 от НК.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.