Кандидат студенти пишат за Априлското въстание

Изпит по история на България продължава първата кандидат-студентска сесия на Софийския университет за учебната 2014/2015 г. Днес в 9.00 часа в 65-а аудитория на Ректората Теодор Селман от Сливен изтегли двете теми, от които ще избират явилите се на изпита по история на България – „Априлското въстание 1876 г.” и „България в навечерието и по време на Първата балканска война (1908-1913)”. Кандидат-студентите, които са подали заявления за явяване на изпита днес, са 1 266, съобщиха от Алма матер.
Доц. Милена Стефанова, зам.-ректор на Софийския университет, пожела успех на явилите се и ги приветства за смелостта да кандидатстват история. Тя изказа убеждението си, че ще дадат най-доброто от себе си, за да се поздравят на есен като първокурсници в най-старото висше училище в България.

Писменият изпит по История на България се състои в развиване на тема по даден исторически проблем. Времетраенето на изпита е 4 астрономически часа. Предложената изпитна програма е съставена въз основа на учебното съдържание по История на България за XI клас на СОУ – задължителна подготовка. В нея са включени основни проблеми, които са обединени в тематични кръгове и се отнасят до развитието на българската държава и на българското общество във времето от края на VII до средата на XX в.

Изпитната комисия формулира темите в деня на изпита, така че те да покриват цялото учебно съдържание, заложено в програмата по История на България.

Специалностите, за които кандидат-студентите могат да кандидатстват след успешно положен изпит, са: Философия; Социология; Политология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; История; Археология; Етнология; История и география; Архивистика и документалистика; Минало и съвремие на Югоизточна Европа; История и философия; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.