Какво ще стане, ако доброволните отряди попаднат на въоръжени терористи?

Ставаме все по-чести свидетели на така наречените „граждански арести“ на границата. Гледах такива по телевизията. Имаше и анкети, едва ли не 70-80 и отгоре проценти одобрение. Отново съм длъжен да кажа, че това е емоционална реакция. Всички сме съгласни, че някой трябва да спира тези, които влизат в границите и те,гледано, буквата на закона, ако я погледнем, те са нарушители, те нямат право да минават през границата. Има си КПП-та и нека отиват оттам. Така че в този смисъл: „Браво на тези, които са ги спрели.“ – е първата реакция на множеството от нашите съграждани, но това е престъпване на закона – никой няма право да си позволява да иззема функции на държавата и да ги употребява по този начин.
Сигурно сте гледали вашите слушатели и клиповете, които излязоха, представете си го, че това може да се случи по същия начин, защо пък не, да се борим с наркопласьорите или с нарушителите и да има самоуправство. Такова нещо не бива да се случва, защото то много лесно може да бъде изродено в нещо много по-лошо. Представете си, аз само един пример ще дам, защото се занимавам с материята, че тези, които искат да минат границата и нашите добри момчета, в кавички, които са там на лов, тези срещу, които те прилагат тези мерки и се опитват да ги арестуват, между тях има и такива, които са терористи и те са въоръжени, дори с ножове и те могат да убият някого. Това ли ще поощряваме ние?
Така че нека бъдат добри – има телефони, всички ги знаят – 112 или друг начин да сигнализират веднага на органите, без да казвам граничните само, на всички държавни органи – и на кметове, когото намерят буквално, веднага да го информират и да се вземат съответните мерки от тези, които са оторизирани да върша тази дейност. Това е „Гранична полиция“ или пък, ако има военни, които помагат там, но това е правилният път и това е законният начин.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.