Какво предвиждат най-новите промени в Закона за движение по пътищата

На сайта на Народното събрание вече са качени поредните три законопроекта за изменения и допълнения към Закона за движение по пътищата. Техни вносители са народният представител от Реформаторския блок (РБ) Петър Славов, Красимир Велчев и група депутати от ГЕРБ, както и депутатите Настимир Ананиев и Антони Тренчев (също от РБ).

В мотивите на всеки от вносителите на трите законопроекта се изтъква, че предлаганите промени се налагат заради “войната по пътищата”, необходимостта наказанията за нарушителите на този закон да бъдат по-ефективни и с по-голям възпиращ ефект, както и заради зачестилите случаи на управление на автомобили в лентите за насрещно движение.

“Войната по пътищата продължава да се разраства, независимо полаганите усилия и на законодателя, и на органите на МВР и КАТ да налагат по-тежки финансови санкции и наказания на нарушителите. Статистиката свидетелства за наличие на един контингент водачи, наричани „шофьори-рецидивисти”, при които чувството за безнаказаност трайно се е установило и който може да бъде респектирам или по линия на наказателното преследване, или чрез отнемане на правото да управлява МПС за определен срок”, пише Петър Славов в мотивите към своя законопроект.

Предлаганите от Славов промени предвиждат актуализиране и засилване на инструментариума на КАТ да налага т.нар. „Принудителни административни мерки” /ПАМ/, с които за особено тежки и общественоопасни нарушения на закона за движение по пътищата, се допуска незабавното отнемане на шофьорската книжка и изваждането от участие в движението по пътищата на нарушителя, до изясняване на въпроса за вината му /напр. причиняване на тежко ПТП с пострадали лица, превишаване на разрешената скорост в населено място с над 50 км/ч, участие в „гонка и др./.

В проекта на депутата от РБ е дадена легална дефиниция на „гонките” и са предвидени строги санкции за участието в тях както за водачите, така и за организаторите им – глоби и отнемане правото да управляват МПС за определен срок. ^

Допълнена е разпоредбата, предвиждаща налагане наказание „лишаване от свобода
за лица, които продължат да управляват МПС, въпреки отнемането на правото им по административен ред за извършено тежко нарушение на ЗДП. Предлага се да се налага същата санкция и по отношение на неспазване на наложена принудителна административна мярка „временно отнемане свидетелство за управление на МПС”.

В мотивите на законодателите от ПГ на ГЕРБ се посочва, че предложените промени целят по-бързо достигане на наказанието до нарушителя и ограничаващ и възпиращ ефект спрямо зачестилите случаи на нетолерантно и агресивно поведение на
пътя. Завишаването на контролната дейност с автоматизирани технически средства и системи, бързото достигане на наказанието до нарушителя и създадената организация с НАП за принудително събиране на незаплатените глоби неминуемо ще доведе до повлияване върху поведението на водачите, а оттам и до подобряване на пътната обстановка в страната, пише в мотивите. Част от новите текстове са пряко насочени към агресивните и непредсказуеми водачи, които рязко и без причина сменят лентите за движение и така застрашават останалите участници или изпреварват без да спазват необходимото безопасно отстояние между колите, или спират без причина в лентите за аварийно спиране на магистралите. Освен това се предлага да стане задължително използването на зимни гуми в периода от 1 ноември до 1 април. Увеличават се и глобите за шофиране след употреба на алкохол, които достигат до 4 000 лева, като освен това се намалява минимално допустимото количество алкохол в кръвта за водачите, извършващи обществен превоз на пътници и товари. Друго предложение предвижда двойно увеличаване на глобите за шофиране със скорост по-висока от разрешената за конкретния участък от пътя. Нововъведение е и предвижданото временно спиране от движение на МПС, чийто водач продължава да го управлява след наложена глоба за превишена скорост без да е заплатил глобата.

Третият законопроект – на депутатите от РБ Ананиев и Тренчев – е насочен към предотвратяване на карането в лентите за насрещно движение по автомагистралите. Предвидените допълнение създават отделен, специален състав на административно нарушение при движение в платното за насрещно движение по автомагистрала или скоростен път със значително завишени санкции (сегашните са глоба от 20 до 150 лева), както и въвеждането на кумулативни (с натрупване) наказания.

След обсъждането им в ресорните комисии на Народното събрание и трите законопроекта за промени в ЗДП вероятно ще бъдат допуснати за първо четене в пленарна зала, след което евентуално ще се върви към обединяването им в един общ законопроект за второ четене.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.