Как работят локалните пречиствателни станции

Все повече домакинства в България започват изграждането на домашни пречиствателни станции. Особено важно за хората днес и сякаш нашумяло напоследък, се превръща темата за опазване на водите и околната среда. Ефективната работа на биологично пригодените съоражения, намират все по-голямо приложение в много домакинства, а пречистената вода често пъти се използва за индустриални и напоителни цели.
Екипът на „ПИ Трейд“ има дълбок принос в изграждането на пречиствателни станции и съоражения в България. Фирмата работи с едни от най-големите специалисти в световния пазар. Предлагайки иновативно решение за пречистването на водите, те обясняват каква е работата на пречиствателната станция и какви процеси се извършват в нея. Така, за да се обяснят съответните процеси, които се извършват в локалните пречиствателни станции и каква е тяхната работа, „ПИ Трейд“ , уточняват, че тук става въпрос за това, че преичствателните станции представляват живи организми.
В една пречиствателна станция има трилиони живи бактерии, които помагат за ефективното почистване на системата. Важно е да се отбележи, също така , че локалните пречиствателни станции имитират природата като използват определена бактерия, която се среща и в природата. Вашето ежедневие и изхвърлянето на отпадни води са т.нар. „храна“ за вашата локална пречиствателна станция. Самата система, от своя страна осигурява кислород и поддържа подходяща среда за развитие на бактерията. А тя се „отплаща“ като превръща отпадните води в чиста и годна за употреба вода.
Това, от което се нуждаят локалните пречиствателни станции за ефективната си работа са хранителен източник и въздух. Това включва всичко, което е използвано в домакиството и което отива в канализацията (отпадните води от домакинството, от кухнята, от пералнята, от банята, от тоалетната и т.н).
Ако сред бактерията попаднат огромни количества храна, препарати, тоалетна хартия, превръзки и неща, които не могат да се разградят в канализацията, то тя ще бъде унищожена. Ще се получи точно така, както се случва с прекалено натореното растение.
Въздухът, от своя страна, е необходим за съществуването на бактерията, той се използва подобно на въздушните помпи, които се слагат в аквариумите на декоративните рибки. Ако имате малко на брой рибки в аквариум и имате въздушна помпа, въздухът, който излиза от нея, ще осигури на вашите рибки подходяща среда за развитие. Разбира се, ако изключите помпата, то кислородът във водата няма да бъде достатъчен и така животът във вашия аквариум малко по малко ще започне да си отива. На същия принцип работи и вашата локална пречиствателна станция. Затова е много важна грижата, която полагате за нейното поддържане и това да ѝ осигурявате подходяща среда за развитието и поддръжката на бакретията.
За повече информация относно продукти, иновативни решения и работа, можете да потърсите информация на