Изтича срокът за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес

Днес изтича срокът за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес. Всеки избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящия си адрес като подаде заявление до местната общинска администрация.
Заявлението може да бъде подадено и по електронен път чрез сайта на Главна дирекция ГРАО, секция “Личен достъп”, но това могат да направят единствено притежателите на универсален електронен подпис.
Лицата, подали заявление за гласуване по настоящ адрес се включват в избирателния списък по техния настоящ адрес и се заличават от избирателния списък по постоянния им адрес. Така те могат да гласуват в секцията по настоящия си адрес.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.