Изтича срокът за подаване на данъчни декларации и ползване на отстъпка

Българите са най-ниско платени в целия ЕС

На 31 март е последният ден, в който за подадените по електронен път декларации за личните доходи, може да се ползва отстъпка върху дължимия данък.

Тя е 5% и се изчислява върху данъка за довнасяне, но не може да надвишава 1000 лева. Допълнително условие е данъкоплатците да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне до 2 май.

Подаването на декларациите по електронен път от хората, които имат доходи извън трудовите, става чрез индивидуален код – ПИК, който се издава от данъчните администрации по местоживеене и е безплатен.

Крайният срок за деклариране на личните доходи обаче изтича на 2 май (30 април е в неделя, а 1 май е почивен ден).

На 31 март обаче изтича крайният срок за подаване на годишните декларации за облагане с корпоративен данък.

Ако те бъдат подадени по електронен път, може да се ползва 1% отстъпка от дължимия годишен корпоративен данък (но не повече от 1000 лв.). Тази отстъпка се ползва само ако и данъкът е внесен до крайния срок за подаване на декларацията – 31 март 2017 г.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.