Израелски спецове показаха „специалитети” срещу кибер-атаки

Израелската компания "Volaro"  и посолството на Израел организираха бизнес – конференция на тема: "Кибер заплаха – Най-успешните израелски технологии и решения в сферата на информационната сигурност", съобщиха от пресслужбата на БТПП. Докладващите специалисти представиха свои уникални технологии и решения за предпазване от кибер атаките, гарантиране сигурността на софтуерни приложения и бази данни, защита на интернет мрежата и прилежащите ѝ инфраструктури, безопасност при осъществяването на транзакции, плащания, комуникации и достъп. От интерес за публиката беше представянето на най-малкия и най-защитен компютър в света.

Официални гости на форума бяха посланикът на Израел Шаул Камиза Раз и председателят на БТПП Цветан Симеонов, представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и браншови организации от IT сектора.

"Всяка стъпка за подобряване на киберсигурността в българската икономика ще продължи да бъде подкрепяна от ръководството и от експертите на Палатата" – сподели в изказването си председателят на БТПП Цветан Симеонов. "Ние обръщаме специално внимание на предложените възможности в тази област и сме запознати с дейността на фирми като "Воларо Интернешънъл", които дават тласък на високотехнологични предимства в областите на информационните технологии”.

БТПП беше първата организация, която компютъризира своя регистър в България. Председателят на Палатата подчерта важността на кибернетичната сигурност, защото повече от 52  хил. фирми са вписани  в нейния Търговски регистър, като една част от информацията за предприятията няма публичен характер. Ежегодно БТПП издава и заверява десетки хиляди документи, като се съхраняват копия от тях, съдържащи информация с фирмена тайна.

В Арбитражния съд също вече е внедрен софтуер, който е интернет базиран с осигурен паролен достъп само на оторизираните лица.

 

Снимка: БТПП

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.