Издадени са 124 покани за събаряне на незаконни постройки в Гърмен

Издадени са 124 покани за доброволно премахване на незаконни строежи, по всички влезли в сила заповеди за премахване, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

На 29 май са получени 46 покани от извършителите. Срокът за доброволно изпълнение изтича на 12 юни включително.

На 01 юни са получени 15 покани. Срокът за доброволно изпълнение изтича на 15 юни включително.

До 11 юни, включително, са получени още 27 покани. Срокът за доброволно изпълнение изтича на 25 юни включително.

Другите 36 покани все още не са връчени и за тях започва да тече 14-дневен срок за доброволно изпълнение от датата на връчването им.

По 61 връчени покани с изтекъл срок за доброволно изпълнение на 12 юни и 15 юни ще бъдат предприети действия по принудително изпълнение на 16 юни. В същия ден ще се връчат и върнатите непотърсени и невръчени 36 покани.

На 01 юни е извършена повторна проверка в ромската махала, при която е установено, че не се извършва доброволно премахване.

Днес се извършва проверка на място, относно доброволно премахване на 15 постройки, за които на 15 юни изтича срокът за доброволно премахване. При неизпълнение на 16 юни ще бъдат отправени покани до фирми – изпълнители на принудително премахване.

Действия по премахване могат да започнат на 29 юни, в случай, че бъде избран изпълнител на принудителното премахване, уточняват от МРРБ.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.