Истинската ценност е респектът, а не толерантността

 

Толерантността е пасивна ценност. Тя непредполага нищо повече. Кого толерира един човек? Толерираш някой, когото смяташ за неравен. Някой който е различен, но в същия момент го оставяш встрани, оставяш му някакво пространство. В същия момент не отиваш отвъд това и не изискваш от него нищо повече, освен същата тази толерантност.

Толерантността именно създаде гетата в Западна Европа, където хората така и не можаха, голяма част от тях, да се интегрират пълноценно в западните общества.

Истинската ценност, която е приложима, която трябва да започне да се прилага е респектът. Обаче, когато започнеш да я прилагаш, първо, уважаваш себе си, собствените си ценности, собствените си корени и изискваш уважение от другата страна, за да можеш да уважаваш и друг тип култура.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.