ИМП: Държавата и данъкоплатците не трябва да плащат за аферата “КТБ”

Докладът на Alix Partners за КТБ не бил най-секретното нещо на света, ще го публикуват в интернет

Държавата и данъкоплатците не трябва да плащат за аферата “КТБ”. Това показват данните от проучване на Института за модерна политика.

Сложните правни и икономически аспекти на този казус могат да бъдат сведени до принципния въпрос – да се бърка ли в джоба на данъкоплатците за покриване на загубите от кризата в КТБ или да се спази действащия закон, който гарантира депозитите до 100 хиляди евро, без повече да се ангажира държавната хазна.

Близо две трети от респондентите – 61 %, са на мнение, че държавата не трябва да плаща причинените загуби, т.е. не трябва да бърка допълнително в джоба на данъкоплатеца, а само да се изплатят гарантираните по закон депозити в размер до 100 000 евро.

Едва 17 % смятат, че КТБ трябва да се оздрави с държавна помощ, т.е. да бъдат спасени големите влогове на физически лица и фирми. Около една пета от респондентите – 22 % нямат мнение по темата.

“Въпреки силните настроения за държавна намеса в икономиката, констатирани по-нататък в настоящето проучване, очевидно социалната пропаст между бедни и богати и съществуващото негативно отношение и даже омраза от страна на все по-свиващата се средна класа спрямо незаконно забогателите в годините на прехода, дават своето отражение и при отговора на въпроса как трябва да се реши казусът с КТБ”, констатират авторите на изследването.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.