Има натиск над медиите, твърдят 87% от журналистите

Като цяло българските журналисти редовно стават жертви или свидетели на натиск, както отвътре – от редактори и собственици, така и отвън – от рекламодатели, политически и икономически субекти. Това показват представени днес резултати от второто онлайн-проучване на Асоциацията на европейските журналисти – България за свободата на словото, осъществено сред 169 журналисти. Участниците в анкетата, които считат, че опитите да се повлияе на съдържанието на журналистическите материали са практика в българския медиен пейзаж, са 86,98 на сто. Над две-трети от анкетираните считат, че медиите им са по-скоро независими от политически натиск. Преобладава мнението, че публичните (обществените) медии са по-голям обект на политически натиск, отколкото колегите им в частния сектор. Същото важи и за журналистите в провинцията, в сравнение с тези в столицата.

Три четвърти от интервюираните посочват, че доходите им в последните години са се понижили, а две трети смятат, че медийната среда у нас е лоша. Изследването регистрира висока мобилност на журналистите, която се изразява в честа смяна на работата. Повече от половинат от тях са на мнение, че професионалният етичен кодекс се нарушава.

Анкетата за състоянието на медийната среда в България е осъществена паралелно сред журналисти и т.нар. „нетизънс” (netizens) – активно създаващите медийно съдържание граждани чрез блогове и други интернет канали в периода 10 май – 10 юни 2013 г. Проучването за свободата на словото в България обхваща проблемни области като вътрешен и външен за медиите натиск, автоцензура, условия на труд, ефективност на законодателството, формите на саморегулация и държавна регулация. Целта му е да се установи състоянието на журналистиката и качеството на медийната среда, като чрез леснодостъпна анкета се обхване възможно най-широк кръг представители на националните, регионалните и международните медии.

Проучването е проведено с финансовата подкрепа на Посолството на САЩ в България и с медийното партньорство на Българското национално радио (БНР), Dnevnik.bg, Offnews.bg, Profit.bg.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.