Има намерения да се застроят дюни върху плажа към Несебър

Ръководството на “Слънчев бряг” АД пуска спешен сигнал до прокуратурата за опити да бъде заграбена незаконно държавна земя на разположена около централния вход на южния плаж до Несебър. Терените с обща площ около 14 дка са собственост на акционерното дружество, притежаващо инфраструктурата на най-големия морски курорт в България. Собствеността е уредена с Акт за държавна собственост 2600/1995 г. със съответни граници на терените. Земята е включена от този момент до днес в капитала на държавната фирма. Една част от терените са реално пясъчни дюни и върху тях са разположени плажни съоръжения.

Алармирането на съответните органи е предизвикано от точка в дневния ред на днешната сесия на Общински съвет в Несебър. Без знанието и съгласието на Слънчев бряг зам.кметът по строителство на община Несебър Виктор Борисов е направил предложение за изменение и изработване на ПУП-ПРЗ, който включва въпросните терени. В предложението, което трябва да бъде гласувано от съветниците се предлагат проекти за 3 УПИ, които са земи в капитала на “Слънчев бряг” АД, но от там не са имали никакви намерения за ново строителство. Върху единия терен е разположена Водна пързалка “Ролба” на самия пясък на южния плаж. Самото съоръжение е приватизирано от Агенцията по приватизация преди няколко години от еднолична фирма, но приватизационният договор включва единствено 49 м2 на които е разположена пързалката, но не и теренът, който е 1249 м2 и е в собствеността на държавното дружество.

Предложението за промяна на ПУП-а около централния вход на южния плаж е с цел бъдещо строителство, което неизбежно ще засегне и пясъчни дюни. Слънчев бряг остро е възразило писмено с официално писмо до Община Несебър срещу подобно изменение на ПУП. Заявява се, че подобни действия, отнасящи се до терени чужда собственост предтавляват по същността си криминална дейност. Дружеството не знае и не е е било информирано по чие искане и на какво основание се иска застрояването на терените около входа на плажа. Поради липсата на отговор от страна на общината за причините и намеренията на утрешната сесия, от “Слънчев бряг” ще поискат административна намеса на прокуратурата за да се спре с евентуални самоуправни действия на въпросните терени.

Ръководството на дружеството подготвя и сигнали до ресорни държавни институции, за да бъде пресечено евентуално престъпно обсебване и застрояване на поредните терени и дюни по плажовете.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.