Има ли VІІ блок на АЕЦ „Козлодуй” нещо общо с референдума?

Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) няма правомощия, свързани с провеждането на референдума на тема “Да развиваме ли ядрена енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала”, както и не може да препоръчва на гражданите как да тълкуват поставения въпрос.

Това се казва в позиция на Агенцията, следствие от многото въпроси, поставени във връзка с референдума. Допълва се обаче, че „в същото време представители на инициативни комитети, обществени организации, медии и отделни граждани се обръщат към АЯР за информация по въпроси, свързани с регулирането на безопасното използване на ядрената енергия. В тази връзка агенцията е предоставяла информация в кръга на своята компетентност относно аспектите на безопасността на АЕЦ “Белене” и развитието на лицензионния процес до 29.03.2012 г., когато бе гласувано решението на Министерски съвет за отменяне на взетите до сега решения свързани с осъществяването на проекта “Белене”.

Един от въпросите, свързани с референдума, който е особено актуален в медиите през последните дни, и който се отправя настойчиво и към АЯР, е свързан с изясняването на това дали терминът “изграждане на нова ядрена централа” предполага както изграждането на АЕЦ “Белене”, така и изграждането на седми блок на АЕЦ “Козлодуй”.

Във връзка с изясняването на този въпрос следва да бъде отчетено решението по т. 28 от заседанието на Министерския съвет на 11 април 2012 г. прието на основание чл. 45, ал. 1 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия. Следва да бъдат отчетени също предприетите действия в изпълнение на това решение на Министерския съвет – създаването на проектна компания “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД като отделно юридическо лице и стартирането на процедури по извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), технико-икономическа оценка и избор на площадка.

В тази връзка са възможни следните основни хипотези:

Новосъздадената проектна компания да продължи да участва в лицензионния процес като самостоятелно юридическо лице и да стане отделен оператор на бъдещото ядрено съоръжение. В тази хипотеза новото ядрено съоръжение ще бъде обособено като отделна ядрена централа с отделен собственик, отделна от АЕЦ “Козлодуй” площадка, физическа защита, аварийно планиране и др.

С оглед бъдещото развитие на проекта и фактическото развитие на правоотношенията са нормативно допустими варианти за обединяване на “АЕЦ Козлодуй – Нови мощности” ЕАД и АЕЦ “Козлодуй” ЕАД, при което 7-ми блок да стане част от ядрената централа в Козлодуй, с обща площадка, физическа защита, аварийно планиране и др.

При всички случаи обаче, независимо дали ще бъде нова ядрена централа или част от АЕЦ “Козлодуй”, бъдещият блок в Козлодуй ще представлява отделно ядрено съоръжение, чието лицензиране ще бъде извършено в пълен обхват като се започне с издаване на разрешение за избор на площадка.

В крайна сметка тълкуването на законите и приемането на решения по резултатите от референдума е от компетентността на Народното събрание, а съдебните органи упражняват контрол върху спазването и правилното им прилагане, се заключава в позицията на Агенцията за ядрено регулиране.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.