Икономическото министерство прехвърля скандално пари по ОП „Конкурентоспособност“

Проекти за 96 млн. лв. ще бъдат платени от бюджета, вместо с европейски пари след скандално решение на икономическото министерство. На пресконференция Ели Милушева, директор на УО на ОП „Конкурентоспособност” обяви прехвърлянето на 96 млн. лв. от вече одобрени проекти по процедура “Технологична модернизация в малки и средни предприятия” към „Енергийна ефективност и зелена икономика”. Действията на икономическото министерство са изключително скандални, тъй като на сайта на оперативната програма вече има публикувано решение за финансиране на спрените проекти, като спечелилите фирми са получили покана за подписване на договорите. Юристи коментираха, че при подобно положение ощетените компании трябва да получат финансирането си от държавния бюджет – дори ако се наложи за целта да бъдат заведени съдебни дела.
Процедура  „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” е обявена през есента на 2013 г. Както всички останали подобни процедури към нея отново има огромен интерес, като са постъпили над хиляда проектни предложения. Оценката на проектите приключва в срок през май месец т.г., като са одобрени за финансиране 142 проектни предложения с размер на предоставената по тях безвъзмездна финансова помощ от 96 млн. лева.
От решението на Милушева пряко са засегнати голям брой малки и средни предприятия, чийто списък все още седи като подигравка на сайта на оперативната програма. Срещу помощта от 96,2 млн. лв. те са поели ангажимента да вложат 55,5 млн. свои средства във високи технологии за производство. „След като бяхме одобрени, голяма част от нас теглиха кредити за съфинансиране на проектите. Сега ще трябва да връщаме тези пари, като ще ни се наложи да плащаме неустойки”, коментираха собственици на компании от списъка.
Все още не е ясно на какво правно основание ще бъдат прехвърлени 96-те милиона лева между двете процедури. Бюджета и разпределението на средствата са гласувани от комитета за наблюдение на оперативната програма. Решение на този комитет за преразпределение на средствата няма.

 

Кой ще намаже филийката от ОП „Конкурентоспособност”?

 

Основната част от 96-те млн. лева ще бъдат насочени към друга процедура – Енергийна ефективност и зелена икономика”. Тя бе стартирана в началото на 2012 година. За асистент по програмата с конкурс бе избрана „Елана трейдинг”. След обжалване обаче тя е отстранена. Мотивите – Собственикът на „Елана” Красимир Колчев е в конфликт на интереси, тъй като е участник в управляващия орган на програмата като представител на работодателската организация КРИБ. „Елана” в същото време е един от големите консултанти по ОПК, като за периода до 2013 година има записано участие като консултант в 65 проекта.
Поради липса на капацитет от страна на избраната след проведена обществена поръчка организация ДЗЗД „Консорциум ТУ-технологии- Рувекс” за Асистент, който да извършва оценката на проектите, срокът за изпълнение на сключения с него договор бива удължаван на няколко пъти. Това се извършва в разрез с договора и разпоредбите на ЗОП. Не остават скрити, както за Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност”, така и за проверяващите и одитни органи съществените нарушения, допускани от Асистента при обработката на документите на фирмите и оценката на проектите.
В резултат на всичко това в момента първоначалният бюджет на процедура BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика”, на стойност от 297 млн. лева е изчерпан. Не е осигурено финансиране за класираните в резервния списък по процедурата 113 проектни предложения, както и за намиращите се все още в процес на оценка 109 проекта. Именно пренасочването на пари от другата процедура цели запушване на „пробойните” в оплесканата вече процедура за енергийна ефективност.

 

Ели Милушева се оправдава с ДАНС

 

Със съжаление, но с ясна отговорност заявявам категорично, че договорите по проекта за “Технологична модернизация в малки и средни предприятия” по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” няма да бъдат подписани от мен като ръководител на договарящия орган, заяви Ели Милушева.
Става дума за общо малко над 96 млн. лева, обясни Милушева. Средствата няма да бъда загубени, въпреки изключително кратките срокове, като в рамките на следващата седмица те ще бъдат разпределени в резервни проекти – най-вече по програмите “Енергийна ефективност” и “Развитие на иновациите”.
След публикуване на решение от 23 май за одобрение на доклада на оценителна комисия, още в същия ден към управляващия орган постъпват безпрецедентно количество жалби и сигнали за нередности при процеса на оценката, обясни мотивите си да спре проектите Милушева.
На 30 юни 2014 година 142 фирми е трябвало да сключат договори за получаване на средства по ОП “Конкурентоспособност”, които да бъдат използвани за закупуване на модерна техника и оборудване, но заради наличието на над 100 жалби, включително и сигнали, стигнали до ДАНС и Прокуратурата, Милушева отменя своето предишно решение като ръководител на управляващия орган на програмата и договори няма да има.
Най-сериозните нарушения, стигнали до държавното обвинение, са свързани с обаждания от страна на оценителната комисия към някои от фирмите. Този сигнал е получен от консултанти по проектите и е потвърден от ДАНС, обясни Милушева.
От сайта ни зададохме още преди една седмица въпроси към МИЕ за причините, наложили прехвърлянето на средства между двете процедури. Все още обаче нямаме отговор от ведомството на министър Стойнев.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.