И вдовицата на Косьо Самоковеца осъди България в Страсбург

Правителството ще плати над 70 000 евро в изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека по шест жалби, по които България е осъдена.

Първото дело е на Ангелина Димитрова – вдовицата на убития през 2003 г. в Амстердам Константин Димитров-Самоковеца. През март тя и синът ѝ Константин осъдиха държавата за нарушено право на собственост. Европейският съд постанови, че производството за отнемане на за незаконни и нетрудови по вече отменения Закона за собствеността на гражданите, което е проведено спрямо наследниците на Константин Димитров, е погазило правата им. Магистратите в Страсбург им присъдиха обезщетение от 3000 евро за неимуществени вреди и 12 150 евро за такси и разноски.

С решението си Европейският съд за правата на човека даде 4 месеца на държавата и наследниците на Самоковеца да се споразумеят за компенсацията за имуществени вреди. Претенциите на Ангелина Димитрова са за над 850 000 лв. Срокът за споразумението изтича през октомври, припомня “Правен свят”.

България е осъдена и от жертва на изнасилване заради бавно съдопроизводство.
По делото „С. З. срещу България” ЕСПЧ отбелязва, че наказателното производство по случая от 1999 г. е продължило 14 години – период, който е прекомерен с оглед задължението на властите да действат с особено усърдие и бързина в подобни случаи. Поради забавяне на досъдебната фаза от страна на властите е изтекла и давността за наказателно преследване на част от деянията. Съдът намира за обезпокояващ и факта, че въпреки характера на разследваните престъпления и твърденията на жалбоподателката, че нападателите й са членове на организирана престъпна група за трафик на жени, тази възможност не е разследвана. На С. З. е присъдено обезщетение в размер на 15 хил. евро, както и 2500 евро за разходи и разноски.

Жалбата на Халил Хасан – осъден на доживотен затвор без право на замяна, е за нечовешко и унизително отношение предвид условията, при които изтърпява наказанието – изолация в постоянно заключени килии и систематично наблюдаване на кореспонденцията с неговия адвокат. Двата му иска за обезщетение заради лошите битови условия и специалния режим са отхвърлени с окончателни решения на ВКС. Отказано е и разследване на сигнала му до прокуратурата, че като мюсюлманин е подлаган редовно на расистки обиди от затворническите власти. ЕСПЧ нееднократно се е произнасял за нарушенията на Конвенцията за правата на човека по дела от подобен характер и има установена трайна практика. В конкретния случай на жалбоподателя е присъдено обезщетение от 4000 евро за неимуществени вреди и 1102 евро за разходи и разноски.

По жалбата „Станков срещу България” е установено нарушение на правата на свобода и сигурност и на справедлив процес. Делото е свързано с поставянето под запрещение на жалбоподателя и настаняването му от неговата майка, като негов законен представител, в социален дом за хора с психически разстройства. ЕСПЧ намира нарушение в невъзможността на частично запретения директно да поиска от съда възстановяване на дееспособността си и препоръчва на правителството да обмисли необходимите общи мерки, за да се осигури ефективен достъп до съд. Присъденото обезщетение е 15 500 евро за неимуществени вреди и 6000 евро за разходи и разноски.

Реституционно производство и забавяния в процедурата по обезщетяване на жалбоподателите, което ги е поставило в ситуация на продължителна несигурност, са нарушенията, установени по жалбата на Попов и Чонин срещу България. Обезщетението, което им е присъдено, е съответно 1500 евро и 2500 евро за неимуществени вреди, както и общо 1000 евро за разходи и разноски. ЕСПЧ е отхвърлил останалата част от претенциите на жалбоподателите за справедливо обезщетение.

Жалбоподателката по последното дело – „Гусева срещу България”, е член и представител на асоциация за защита на животните. Жалбата й е свързана с изпълнението от страна на кмета на Видин на окончателни съдебни решения за предоставяне на информация за отношението спрямо бездомните животни в града. Съдът с пет на два гласа приема, че е налице нарушение на правото да се получава и разпространява информация, което попада в обхвата на правото на свобода на изразяването на мнение. Присъденото обезщетение за неимуществени вреди е 5000 евро, а за разходи и разноски по делото – 1520 евро.

Свързани публикации

2 Comments

  1. Моля нека всеки да види от тези линкове тук по какъв престъпен и крайно несправедлив начин бях обвинен аз от второ РПУ на МВР-Варна от старши разследващ полицай М. К. по ДП № 1991/2013 г. и 1852/2013 г. чрез склоняване на свидетели да лъжесвидетелстват срещу мен от страна на ст. разследващ полицай М. К. и чрез подправени и фалшиви показания аз бях несправедливо обвинен от полицията и изправен пред съд, където бях признат за виновен, но сега малко преди края на обжалванията ми истината се разбра по моя случай и свидетелите си признаха писмено по делото как от полицията са ги карали да лъжесвидетелстват!

    http://varna.topnovini.bg/node/706473

    http://topnovini.bg/node/657593

    https://www.facebook.com/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1795037870724852/

  2. Здравейте казвам се Данаил Лазаров от град Варна на 30 години и при мен в момента се получава това, че аз бях несправедливо обвинен от варненската полиция в лицето на второ РПУ на МВР-Варна чрез подправени показания на свидетели като полицията умишлено и съзнателно е накарала единия свидетел да лъжесвидетелства срещу мен и също да даде показания от името на баба си, която изобщо не е била разпитвана, както и да я разпише от нейно име в протоколите за показанията и по този начин е сформирано обвинението срещу мен и моя съпроцесник и ние бяхме признати за виновни от съда за нещо в което аз нямам никаква вина. Свидетелите също им казват това на съда, но никой не се интересува вече от истината! Който иска може подробно да се запознае с моя случай от форума на сайта lex.bg от този линк: http://www.lex.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=61557

Leave a Reply

Your email address will not be published.