И днес ВЕИ ще работят на 40% от капацитета си

За пореден ден  продължават ограниченията за производство на електрическа енергия от вятърни и фотоволтаични централи заради свръхпроизводство. Териториалните диспечерски управления на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД разпоредиха на „ЧЕЗ Разпределение България” АД, EVN-България и ЕНЕРГО-ПРО и днес от 10 до 17 часа да бъдат ограничени максималните работни мощности с 40%, поради дисбаланс между производство и потребление на електрическа енергия. Разпореждането не се отнася за централи, присъединени към подстанции Каварна и Балчик.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.