Христо Иванов предложи съдия Янева за уволнение

Министърът на правосъдието Христо Иванов внесе във Висшия съдебен съвет предложение за образуване на второ дисциплинарно производство срещу съдия Владимира Янева, съобщи пресцентърът на институцията. Янева неотдавна подаде оставка като председател на СГС заради воденото срещу нея досъдебно производтво за незаконосъобразни разрешения за ползване на СРС в рамките на разработката “Червеи”. По същата причина във ВСС тече дисциплинарка срещу Янева и тя временно е лишена от това да правораздава.

От писмото на Христо Иванов, (което е достъпно на сайта на МП), обаче става ясно, че министърът настоява освен за втора “дисциплинарка”, така и за дисциплинарното уволнение на съдия Владимира Янева. Предложението на министъра е изготвено въз основа на констатациите, които се съдържат в писмото от председателя на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС) Бойко Рашков, постъпило в Министерството на правосъдието на 18.02.2015 г. В писмото са отразени резултатите от извършена проверка на основание чл. 34 б, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) в Дирекция „Сигурност на МВР“ и Специализирана дирекция „Технически операции“ – ДАНС.

Министър Иванов се аргументира в писмото си до ВСС с доклада на председателя на НБКСРС, от който става ясно, че като председател на СГС съдия Янева е превърнала процедурата по издаване на съдебно разрешение за прилагане на СРС в симулация, която не почива на верни факти, на действителни правни основания, няма мотиви и противоречи на базисните изисквания за продължителност на приложението на СРС.

В случая действията на председателя на СГС съдия Владимира Янева не показват незнание на закона, а представляват недобросъвестно и умишлено нарушаване на служебните й задължения, изтъква министър Иванов. По-нататък в изложението си до ВСС министърът заключава, че “в съвкупност действията и бездействията на г-жа Янева следва да бъдат квалифицирани като преднамерено противозаконно обслужване на конкретните органи на МВР и ДАНС, което противоречи на целите на закона и като реализирана висока степен на опасност за националната сигурност”.

Ето защо тези действия и бездействия са основание за ангажиране на най-тежка форма на дисциплинарна отговорност на г-жа Янева, посочва министър Иванов, след което на чл. 309 ЗСВ предлага по отношение на г-жа Янева да бъде наложено най-тежкото предвидено дисциплинарно наказание – дисциплинарно освобождаване от длъжност.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.