Християнската нетърпимост в Европа нараства

133 са случаите на вандализъм срещу християнски култови места, в 11 европейски страни. Това се посочва в доклада за 2013 г. на Обсерваторията за нетърпимостта и дискриминацията срещу християните в Европа, като в него са отбелязани общо 241 случаи на нетолерантност спрямо християните в областта на правото, политиката, изкуството и медийните средства, предаде Радио Ватикана. Медията се позовава на агенция „Fides”, която съобщава, че през последните години са регистрирани огромен брой вандалски прояви срещу християнските места, въпреки, че е невъзможно да се направи сравнителен анализ, тъй като по принцип европейските правителства не отделят данните, отнасящи се специално до християнството.
В доклада се посочва, че „нетърпимостта спрямо християните в областта на правото и политиката засяга преди всичко ограниченията на възражението по съвест, на свободата на словото, на политиките за равно третиране, на правата на родителите по въпросите на сексуалното възпитание и на свободата за провеждане на срещи”. Изтъква се, че има 41 закона, в 14 европейски държави, с които се възпрепятства свободното манифестиране на вярата.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.