„Грийнпийс“: Пристрастеността на Европа към пестицидите застрашава околната среда

An apple plantation near Lake Constance in South Germany. A tractor is spraying pesticides. Eine Apfelplantage am Bodensee. Ein Traktor versprueht Pestizide.

Индустриалното земеделие, с тежката си употреба на химически пестициди, замърсява нашата вода и почва и води до загуба на местообитания и биоразнообразие Това се изтъква в доклад на „Грийнпийс“, публикуван днес. Почти всеки четвърти (24.5%) уязвим или застрашен вид в ЕС е под заплаха от употребата на пестициди и торове, заради наличието на нитрати и фосфати в селскостопанските отпадъчни води. Оцеляването на видовете и на ключови екосистемни услуги, като опрашването, са изложени на риск. Спешно е необходима политическа и финансова подкрепа, за да преминем от химически-интензивни, увреждащи селскостопански методи към екологични земеделски практики.

Дирк Цимерман, координатор на кампанията за екологично земеделие на „Грийнпийс“-Германия казва: „Зависимостта на Европа от химически пестициди вече се е превърнала във форма на пристрастяване. Културите периодично получават дози от различни химикали, които обикновено се прилагат многократно върху единични култури през целия период на растеж. Нехимични алтернативи за контрол на вредителите вече са достъпни за земеделските производители, но се нуждаят от необходимата политическа и финансова подкрепа, за да станат общоприети.“

В Европа през 2015 г. се наблюдава катастрофален спад на популациите от насекоми, според анализ на над 800 научни доклада, направен от оперативната група по системните пестициди към Международния съюз за защита на природата и природните ресурси (International Union for Conservation of Nature, IUCN). Последиците от тази тенденция могат да бъдат опустошителни: 70% от основните култури, директно използвани за консумация от човека, като ябълки и рапица, зависят от опрашването за повишено производство на семена, плодове или зеленчуци.

Докладът „Пристрастеността на Европа към пестицидите: Как индустриалното земеделие вреди на нашата околната среда“ разглежда съществуващата научна литература относно използването на синтетични химически пестициди в земеделието. Тези пестициди представляват сериозна заплаха за биологичното разнообразие като застрашават видовете с отравяне. Пестицидите са и косвена заплаха за видовете –могат да доведат до срив на хранителната верига и така да разрушат екосистемите. 471 са активните съставки на пестициди, одобрени в ЕС. Една четвърт от тях надвишават критичните прагове на способност за разпадане в почвата или във водите, а 79 – надвишават критичните токсични стойности по отношение на водните организми.

„Коктейли“ от различни пестициди често замърсяват околната среда, но последиците от такива химически смеси не са рутинно оценявани в процеса на разрешаване на пестицидите в ЕС. Нещо повече, пестицидите се оценяват въз основа на активните им съставки, вместо да бъде изследвано въздействието на действителния продукт, който се продава на пазара и се използва на полето. Процесът по разрешаване на ЕС също така не успява да направи адекватна оценка на дългосрочните ефекти от излагането на ниски дози от пестициди, тъй като оценката се фокусира основно върху тяхната остра токсичност (т.е. върху случаите, в които дозите могат да доведат до директна смъртност).

„Призоваваме за пълна промяна на настоящите пристрастени към химикали земеделски навици. Обръщаме се най-напред към нашите лидери, които да се обявят срещу използването на пестициди и в подкрепа на екологичното земеделие”, казва Дирк Цимерман, координатор на кампанията за екологично земеделие на „Грийнпийс“-Германия.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.