„Грийнпийс” предлага план „Б” – живот без пестициди

Екологичното земеделие, с което може да се превъзмогне кризата с измирането на пчелите и останалите опрашители, е напълно осъществимо и се прилага вече в Европа в голям мащаб.
Това са изводите от ново изследване на „Грийнпийс”, което обединява съвременното научно познание за екологичното земеделие и практическото знание на фермери, учени и еко-предприемачи от цяла Европа., съобщиха от българския офис на екосдружението.
Докладът „План Б – Живот без пестициди. Преход към екологично земеделие” показва важността на пчелите за глобалното осигуряване на храна, както и дава преглед на научната литература за контрола върху пестицидите. Изводите са ясни – синтетичните химически пестициди, използвани в земеделието, са прекомерни.
„Грийнпийс” също илюстрира възможностите на екологичното земеделие чрез серия истории-видеа, където герои са учени, фермери, както и представители на изследователски центрове и компании от 10 европейски страни. Тези експерти подкрепят екологичното земеделие и доказват, че еко-методите в селското стопанство се практикуват успешно в цяла Европа.
Докладът на „Грийнпийс” показва, че приложението на екологично земеделие е възможно и че всъщност то е единственото решение на все по-нарастващите проблеми, свързани с индустриалното земеделие.
„Единственото решение за спиране на измирането на пчелите по света е да се премине към екологично земеделие. Европейските фермери и експерти, които ние заснехме в тези видео-истории, са направили важни стъпки за спасяването на пчелите и земеделието. Като прилагат методи, които са добри и за пчелите, те осигуряват здравата ни храна за днес и утре, запазват чиста почвата, водата, подпомагат биоразнообразието. Не замърсяват околната среда с ГМО или химикали. Тези хора са доказателството, че екологичното земеделие работи – и политиците трябва да се слушат в тях.”
Проектът е част от кампанията на „Грийнпийс” за спасяване на пчелите и земеделието. Измирането на пчелите в целия свят е симптом на провалилата се индустриална земеделска система, която се базира на все по-голямо използване на химикали и енергия, монокултурни посеви и зависимост от няколко мултинационални агро-компании. Това земеделие води до нарастващата устойчивост на плевели и вредители, намаляващата плодородност на почвите, замърсяване на водите, увеличаване на емисиите от CO2 и същевременно загуба на разнообразието и независимостта при производството на храна. Трансформацията към екологично земеделие е наложителна – за да се спасят пчелите и за да имаме здрава храна на трапезата си.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.