“Грийнпийс” опънаха Менделеевата таблица в канала пред ТЕЦ „Варна”

Активисти на организацията „Грийнпийс” се обявиха за „Бъдеще без въглища”. Те прекосиха Варненското езеро с каяци, за да привлекат вниманието към замърсяването на водата, причинено от въглищната индустрия, а после опънаха банери в езерото пред ТЕЦ „Варна”, съобщиха организаторите на проявата.

„Грийнпийс” – България публикува 2 доклада през изминалата година, които се фокусират върху пагубното влияние на въглищната индустрия върху здравето, водите и околната среда.

„Бъдеще без въглища е възможно. Въглищата принадлежат на миналото. Тяхното горене замърсява въздуха ни с фини прахови частици и окиси. Замърсява водите ни с тежки метали и химични съединения. Всичко това неминуемо се отразява на здравето ни и на средата, в която живеем. Вече има възобновяеми енергийни източници, които са реално решение тук и сега. Целта ни е те да станат достъпни за прилагане от хората, достъпни на ниво домакинство и община.” – коментира Теодора Стоянова, координатор на кампанията за чиста енергия на „Грийнпийс”- България.

Вчера вечерта ветроходът на „Грийнпийс” Rainbow Warrior акостира на Морска гара, Варна, където ще остане до края на седмицата. Корабът е тук именно в подкрепа на кампанията за използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Той е обиколил вече 9 европейски страни, като във всяка една от тях показва тъмната страна на замърсяващите изкопаеми горива – петрол, въглища, шистов газ.

„Енергийната политика на държавата ни заключва в средновековието. Страната ни има огромен потенциал за използване на ВЕИ, но той все още не е достъпен за гражданите. Има безкрай бюрократични пречки, процедури и забавяния пред домакинствата, които искат да бъдат енергийно независими.”

Именно стимулиране развитието на микро ВЕИ мощности (до 30 кВ) ще позволи да се работи в посока децентрализиране на енергийна система. Това ще доведе до редица ползи както за икономиката и енергийната система, така и за здравето на хората и околната среда. С увеличаване броя на малките децентрализирани енергийни обекти, които ползват ВЕИ, ще се подобри енергийната сигурност и независимост на страната.

Във Варна ветроходът Rainbow Warrior промотира използването на възобновяема енергия на ниво домакинство и община. На 21-ви на борда му ще се проведе кръгла маса на тема „Зелена енергия за моя дом, бизнес и община”,

Корабът ще е отворен за посещения на граждани на 22, 23 и 24 август от 10-19 ч.
На кея до него ще бъде разположен Слънчев фестивал – арт-събития, изложба, музика и демонстрационни инсталации.
Посетителите ще могат да се запознаят отблизо с приложенията на соларната и вятърна енергия във всекидневието ни.

Снимка: www.greenpeace.bg

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.