“Грийнпийс”-България казва: Сбогом, “Южен поток”!

Спирането на проекта "Южен поток" може да струва много, много скъпо на "Газпром"

Екологичните организации “За Земята – Приятели на Земята България” и “Грийнпийс”-България приветстват решението за изоставяне на проекта “Южен поток” от страна на руския президент, се посочва в съобщение на двете НПО. – Не можем да приемем, разбира се, че заслугата е само на България и споделяме мнението, че проектът няма бъдеще. Освен липсата на конюнктурна обосновка на подобрен проект, трябва да отбележим, че винаги е липсвала и стратегическа обосновка. Именно – Европа има свръх доставки на газ и проектът не отделя региона от зависимостта от Русия. Много по-смислени за България са малките проекти за газови интерконектори със съседните страни, които по някакви “мистериозни” причини не се случват от години, макар да са сравнително малки и ясни проекти.
С обявяването на края на проекта трябва да бъдат предприети необходимите действия по отмяна на разрешение за строеж No. РС-49/31.07.2014г., издадено от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за реализиране на „Преносен газопровод „Южен поток”, както и одобрения с заповед 02-32/24.03.2014 Подробен устройствен план – парцеларен план за същия обект.
Освен това е необходимо в най-кратки срокове да се предприемат необходимите действия за отмяна на съмнителните заменки на земи, които бяха извършени с Решение 3- II- 1 за промяна на предназначението на поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост на Министерство на земеделието, както и издаденото Решение по ОВОС 7-5/2013 на Министъра на околната среда и водите, като за всички изброени административни актове дори бе допуснато предварително изпълнение, въпреки обжалванетом им. Следва да бъде отменена и продажбата на земя (358, 551 дка), която бе извършена от Министерство на земеделието на цени многократно под пазарните цени. Също така очакваме връщане на тихомълком доставените тръби за проекта на “Пристанище Варна”, както и тръбите доставени в Унгария.

Ако не се направят тези стъпки, рискуваме да се повтори историята с проекта “АЕЦ Белене”- незаконно източване на държавния бюджет под формата на “доставено оборудване, консултантски услуги, договори за охрана”. В продължение на няколко години бяха ограбени около 2 милиарда лева, без да има подписан договор с руската страна, а Русия съди България пред арбитражния съд в Париж.
Припомняме, че проектът стана причина за скандални лобистки поправки в законодателството ни, сред които дори идея за изключване на част от Българската акватория от картата на ЕС.
За Земята и редица НПО имаха неприятен опит с проекта, опитвайки се да научат повече за проведените процедури по ОВОС и за параметрите на договора с Русия, но жалбите ни бяха отхвърляни с изключително общи аргументи от съда и в разрез с правилата на Орхуската конвенция за достъп до обществена информация. Обжалването на тези решения продължава и вярваме, че правото е на наша страна, се заключава в позицията на неправителствените организации.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.