Бизнесът и служителите против закриване на Института по метрология

Бизнесът и служители на Българския институт по метрология (БИМ) се обявиха протим закриването му. Това става ясно от коментарите, които получихме под законопроекта за измерванията, публикуван в strategy.bg, както и в kоmentator.bg. Изпратихме за мнение законопроекта, който урежда закриването на БИМ и преобразуването му в държавно предприятие, на всички заинтересовани страни – служителите в БИМ и фирмите, включени в регистрите на БИМ. Основните притеснения по проекта са, че след като БИМ стане държавно предприятие, както се предлага, таксите ще се повишат. Служителите смятат, че тази реформа се прави на тъмно и искат ясното колко от тях ще бъдат освободени. Коментиращите са категорични, че ако се прехвърлят всички дейности на БИМ към държавното предприятие, то няма да може да се издържа. Хората, които са наясно с материята, са убедени, че това се прави, за да се даде част от дейността на БИМ на частни фирми. Ето и пълен списък на опасенията и предложенията, които служителите и бизнеса правят към този законопроект:

1. Изразяват се опасения, че при трансформиране на БИМ в държавно предприятие цените на предоставяните услуги ще бъдат по-високи от тези на БИМ. Предлага се да се даде информация какви ще бъдат цените на услугите на държавното предприятие.
2. Изразяват се опасения какво ще се случи със служителите в БИМ. Иска се да се даде информация колко служители ще бъдат освободени, колко ще останат и колко може да се преместят някъде другаде. Не подкрепят промените без да е ясно какво ще стане със служителите.
3. Предлага се да не се прехвърлят към държавното предприятие всички дейности на БИМ. Мотивът е , че държавното предприятие няма да може да се издържа.
4. Предлага се в предмета на дейност на държавното предприятие да се добави извършването на научна дейност.
5. Изразява се мнение, че целта на промяната е новото ДП „БИМ“ да фалира и дейността да се изземе от частни фирми. Тогава таксите ще се увеличат трикратно.
6. Не се приемат мотивите за промяна на закона, тъй като се смята, че целта е една стройно изградена и функционираща структура да се разбие и проверките да се раздадат на частни лица. Тъй като тяхната цел е печалба опасенията са че защитата на потребителите от неточни измервания ще бъде мираж.
7. Изразява се мнение, че с проекта не се въвежда нищо ново, освен, че държавата иска да избяга от задължението си да създава условия за „проследими и надеждни измервания“.
8. Тъй като най-големите разходи, освен заплатата на служителите, са създаването, съхраняването и усъвършенстването на националните еталони се предлага финансовото осигуряване на тези дейности да остане изцяло задължение на държавата. Единият вариант е,тази дейност да не се включва в дейността на ДП БИМ, а другата в чл.10а,т.1 да отпадне „предоставена при необходимост“.
9. Не се подкрепя закриването на Българския институт по метрология и освобождаването на 326 държавни служители, тъй като в проекта липсват текстове, които да доведат до подобряване на контрола на средствата за измерване. Целта е държавата на всяка цена да се отърве от тази бюджетна структура, независимо от последствията.
10. Изразява се мнение, че цените на предоставяните от Държавното предприятие услуги ще се увеличат най-малко три пъти за да се издържа, да има печалба, да поддържа и подновява еталонната база и квалификацията на служителите. Посочва се, че не е ясно дали посочената в §24 сума „200 000 ХИЛЯДИ“ е вярна или става дума за грешка?
11. Възразява се срещу поемането на калибрирането от БИМ. БИМ е достатъчно натоварен за да поеме подобни задължения. Използването на скъпа апаратура неизбежно ще доведе до увеличаване на цените. Това ще доведе до увеличаване на цените по веригата.
12. Възразява се срещу оправомощаването от ДАМТН? Поставя се въпроса как може да се оправомощи едно лице за извършване на дейност, която ДАМТН няма право да извършва. Оправомощаването трябва да се извършва от БИМ. Посочва се, че ГД“НЦМ“ не носи никакви приходи, дори напротив – те правят много разходи и при влизане в сила на закона, те ще повлекат ДП „БИМ“ към края на съществуването си. Ако само ГД“МИУ“ бъде трансформирана в ДП, тогава може би ще има бъдеще метрологията в БГ, но при този закон – не. За ГД „НЦМ“ трябва да има гарантирана държавна субсидия, тогава може и да стане, а не при необходимост.
13. Поставя се въпроса, за това, че е необходимо ДАНТН да се оправомощи за делегиране на административни правомощия.
14. Акцентира се върху това, че представения за обсъждане проект е без мотиви, без анализ и без оценка на въздействието.
15. Изразява се опасение, че с нулевата субсидия и с 200 000 лв. еднократно подаяние за 2014 г. последствията ще бъдат срив в работата на института, съкращения на немалка част от персонала, намаляване на работната заплата, увеличаване на разходната част вследствие на смяната на статута, респ. до увеличаване в пъти на цените на предоставяните от ДП услуги.
16. Поставя се като проблем качеството на законопроекта като конкретно се дава за пример §2, с който се изменя чл. 10, ал. 2 и конкретно изписването на предприятието на латиница като “State Enterprise Bulgarian Institute of metrology (SE BIM). Също така се възразява срещу чл.10, ал.13 „Управителният съвет може да приема решения, ако присъстват най-малко половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Никой присъстващ член не може да представлява повече от един отсъстващ.” А общия брой е трима.
17. Изразява се мнение, че в момента БИМ отговаря на нуждите на индустрията и обществото от точни, проследими и надеждни измервания.
Обобщението пращаме на Министерството на икономиката, което е автор на закона, а мненията качваме на strategy.bg. Ще следим как авторите на законопроекта отчитат мнението на гражданите и бизнеса.

3 Comments

 1. Напълно съм съгласна с горенаписаното. Този закон е просто абдикиране от ангажимента на държавата към националните еталони и осигуряване проследимостта на измерванията в България. По този начин ще се отвори ниша за допълнителна дейност и приходи на частните фирми, упълномощени да се занимават с тази дейност като неминуемо таксите за това ще скочат. Къде тогава остава интересът на ползвателете на средствата за измерване или на обикновения потребител?

 2. Много се радвам, че този толкова некъдърно написан проект на закон за измерванията доби обществена гластност. Интересно е сега министърът на МИЕ, чий интреси ще защити, на ДЪРЖАВАТА (ще се съобрази с националните приоритети и потребности от точни , проследими и надежни измервания, ще защити бизнеса на България, служителите на БИМ) или НЕЧИЙ интереси.
  Г-н Министър, първият Закон за мерките и теглките е приет през далечната 1888 г.Още тогава ДЪРЖАВНИЦИТЕ са разбрали необходимостта от единен подход в измерванията и въвеждат като задължителна Метричната ситема. През 1910 г. България подписва конвенцията за метъра.Първите български Национален еталони са утвърдени с Царси указ, през 1911г. Структората -Националния Център по Метрология НЦМ (днес БИМ) е създаден през 1976 г. с решениена МС. От тогава до сега дейностите по създаване,подържане и съхранение на еталоните на България, предаване на единиците, чрез точни и проследими измервания, защита на потребителите от неточни измервания и др. са били приоритет и задължение на държавата. Така е и във всички държави по света. Представете си г-н Министър междунарония отзвук на този проект на закон за измерванията
  Интересно ще бъде Вие, чий интереси ще защитите г-н Министър? Защо не уволните авторите на този проект на закон, защо не е взето под внимание мнението на експертите от БИМ ,…? Колко много въпроси ???

 3. т.9 “Не се подкрепя закриването на Българския институт по метрология и освобождаването на 326 държавни служители, тъй като в проекта липсват текстове, които да доведат до подобряване на контрола на средствата за измерване. Целта е държавата на всяка цена да се отърве от тази бюджетна структура, независимо от последствията.”
  Текста в точката не е коректен. Според новия устройствен правилник общия брой на работещите в БИМ е 304 човека. Не всички работещи в системата на БИМ са държавни служители – голям процент има на трудов договор. Освен това института внася в държавния бюджет средствата от събраните държавни такси. С други думи не лежи изцяло на гърба на държавата – има приходи, които не прибира за собствени нужди. Има хиляди неща, които могат да се направят, за да се спаси Института. Просто трябва да се появи загрижен стопанин, на когото му пука.
  Наистина искат да сринат метрологията. Първо я разделиха, а сега стартира унищожението.
  С голямо уважение към Министъра, но как той ще движи нещата, като е на мандат, а и не винаги мандатите са сигурни (особено в днешно време). Може ли да се гледа по този начин – отново на парче, хиляди обяснения и пр. Докога ненужни промени?!

Leave a Reply

Your email address will not be published.