ГОТВИ СЕ ОТПАДАНЕТО НА НЯКОИ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРИ УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

На 19-то място сме по усвояване на еврофондове

В процес на изготвяне са изменения и допълнения на Закона за обществените поръчки и на други закони, които предвиждат отпадането на някои удостоверителни документи за участие в процедури за обществени поръчки и за кандидатстване за финансиране със средства от ЕС, съобщи пресцентърът на Министерски съвет. Това е обявил вицепремиерът Томислав Дончев по време на Съвета за административна реформа, чието първо заседание под негово председателство се проведе днес. Предвижда се също при гладка процедура по разглеждане в Народното събрание до края на годината в сила да влезе и пакетът закони, свързан с отпадането на свидетелството за съдимост и осигуряване на техническа възможност за предоставяне на служебни справки за съдимост.

До края на годината Държавна агенция „Електронно управление“ ще изготви проект на Архитектурна рамка на електронното управление и списък на административни услуги на централните администрации, които да бъдат електронизирани. В рамките на този ангажимент ще бъде осигурена връзка между Централния компонент за служебен обмен на данни и информация (RegiX) и регистъра „Булстат“.

Съветът за административна реформа е определил Министерството на здравеопазването като една от пилотните администрации за участие в проекта за споделени услуги, изпълняван от Световната банка. На заседанието е бил представен експертен доклад за най-честите нарушения на Закона за държавния служител, е е постигнато съгласие за търсене на институционално решение за засилване на контрола в областта на държавната служба.

2 Comments

  1. Много ми харесва Дончев с тези действия за озаптяване на разпасалите се чиновници

Leave a Reply

Your email address will not be published.