Големи съкращения в затворите и “Съдебна охрана”

700 служители от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция „Охрана” към Министерството на правосъдието ще бъдат съкратени, обяви ресорният зам.-министър Петко Петков в четвъртък. В двете дирекции ще бъдат съкращавани само чиновници, увери той. Петков допълни, че ще бъдат освободени и 5% от чиновниците в Агенцията по вписванията, в която предстои преструктуриране – шест от дванадесетта й регионални звена ще бъдат закрити.

В момента Правосъдното министерство не разполага с финансови средства за обезщетяване на всички съкратени. Финансовите икономии, които ще се направят от самите съкращения, няма да стигнат за обезщетяване на останалите без работа, призна зам.-министър Петко Петков. Което означава, че много от съкратените ще заведат съдебни дела за полагащите им се обезщетения и ще ги спечелят.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.