Годишен доклад за състоянието на обществените консултации в България през 2015 г.

Асоциацията на юристи за развитие на правото в обществен интерес, съвместно със Сдружение „Журналисти за прозрачно управление” и Професионалното обединение на държавните служители изпълняват проект „Повишаване ефективността на обществените консултации чрез активно участие на гражданското общество в процеса на вземане на управленски решения”,финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Общата цел на проекта е насърчаване включването на неправителствените организации в процесите по формулиране на политики и вземане на решения.

Дейност 5 по проекта предвижда изготвяне на Годишен доклад за състоянието на обществените консултации през 2015 г.

Настоящият доклад е изготвен и се представя в много важен момент. През месец септември 2015 г. Министерският съвет одобри и внесе в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове. Неговото приемане ще осигури преход от нормативна регламентация, която изисква формално публикуване на проектите за консултация в интернет към истински консултации, провеждани в рамките на задължителното извършване на оценка на въздействието. Надяваме се, че представената снимка на ситуацията в настоящия преходен период от формални, нефокусирани и непредставителни обществени консултации ще допринесе за по-лесен преход към новия модел на консултиране, предвиден в Насоките за по-добро регулиране ЕК от май 2015 г. Ако това не се случи сме изправени пред опасността от дискредитиране на самата система на оценка на въздействието като институт чието въвеждане следва да постави началото на така необходимата и чакана регулаторна реформа в България, която е задължителна предпоставка за случването и успеха на други, по-популярни днес реформи като съдебната и конституционната.

Първият годишен доклад има за задача да оцени механизмите за провеждане на обществени консултации през 2015 г. Тъй като подобен доклад до момента в новата история на България не е правен, в него са намерили място и констатации и оценки, валидни и за предходни години. Поради големия брой общински администрации и значителния обем от данни и информация за събиране, обработка и анализ, настоящият доклад съдържа констатации, валидни и за общините, но те са изключени от индекса за състоянието на обществените консултации. В следващи доклади, особено ако правителството приеме предложението за включване на темата за обществените консултации в доклада за състоянието на администрацията, общините също ще бъдат оценени.

Гаранция за задълбочеността на констатациите и предложените решения дава както опита на водещата организация и партньорите по проекта, така и базирането на констатациите на наблюденията от реализираните в периода януари – февруари 2016 г. седем пилотни консултации, насочени към различни целеви групи, различни области на политика и към проекти на различен етап на изготвяне (от проекти на насоки до обсъждани на второ четене законопроекти).

Убедени сме, че докладът ще бъде полезен не само за органите на изпълнителната власт, а и за медиите, неправителствените организации, организациите на бизнеса и всички останали заинтересовани лица. Необходимостта от промяната на тяхното отношение към консултационния процес е ключова за доброто управление в Република България.

Докладa можете да прочетете тук:

Годишен доклад за състоянието на обществените консултации в България през 2015 г.

един коментар

 1. Това ми харесва:
  5.2.2. Желязно перде – антинаграда за нежелание за ангажиране
  с обществена консултация
  От март 2014 г. и до момента на Платформата за обществени
  консултации (www.komentator.bg) се провежда публична дискусия
  за проблемите и бъдещето на Ансамбъл „Филип Кутев“, озаглавена
  „Народната певица Марияна Павлова: Елена Кутева съсипва Ансам-
  бъл „Филип Кутев“. Към датата на финализиране на настоящия доклад
  на платформата са постъпили над 2400 (две хиляди и четиристотин)
  коментара. Независимо че Министерството на културата е запознато
  с консултацията и неколкократно през изтеклите две години е било
  канено да се включи то не се ангажира с консултацията, не покани
  участващите страни на разговор и не предприе нищо за решаване на
  натрупаните проблеми.
  На Министерството на културата се връчва антинаграда за неже-
  лание да вземе отношение към провеждащата се обществена консул-
  тация.

Остави отговор

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван.