Глобиха за нелоялна конкуренция Ди Джи Технолоджи

Спряха обществената поръчка за винетките

Комисията за защита на конкуренцията установи извършено нарушение на чл. 29 от ЗЗК от страна на „Ди Джи Технолоджи” ЕООД и наложи имуществена санкция в размер на 4 % от нетните приходи от продажби на дружеството за финансовата 2013 г., равняваща се на 1 560 лв.

Комисията установи извършени нарушения по чл. 2, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 29 от ЗЗК от страна на Георги Димитров Гаврилов и Драгомир Христов Димитров и им наложи глоби по 500 лв.

Производството е образувано по искане на Елтрейд” ООД – производител на електронни касови апарати и други фискални устройства от 1997 г. до настоящия момент.

Георги Гаврилов и Драгомир Димитров учредяват ответното дружество „Ди Джи Технолоджи” ЕООД през 2008 г., когато са в трудово-правни отношения с „Елтрейд” ООД. През първите три години ответното дружеството продава компютърна и офис техника и консумативи. От м. май 2011 г. „Ди Джи Технолоджи” ЕООД започва да осъществява конкурентна на молителя дейност по дистрибуция и сервизно обслужване на фискални устройства, като сключва договор с „Тремол” ООД. В хода на проучването се установи, че дружеството продава фискални устройства и сключва договори за сервизното им обслужване с множество дългогодишни клиенти на „Елтрейд” ООД, като стартира търговската си дейност и търси първите си клиенти на пазара, ползвайки контактите и базата данни на молителя.

В периода 2011 г. – 2012 г. Георги Гаврилов и Драгомир Димитров осъществяват нелоялна конкуренция на дейността на своя работодател, като са едновременно служители в „Елтрейд” ООД и управители на „Ди Джи Технолоджи” ЕООД и като такива предлагат дистрибуция и сервизно обслужване на фискални устройства на друг производител.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.