Главният секретар на МВР вече ще се назначава от правителството

Занапред главният секретар на МВР ще се назначава от Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи. Досега това ставаше с указ на президента.
Това предвиждат текстове от измененията и допълненията в закона за МВР, които бяха приети днес с гласовете на депутатите от Коалиция за България, ДПС и „Атака”.
Вносител на промените в закона е Министерският съвет.
При осъществяване на своите правомощия главният секретар може да има и заместник, който се назначава от министъра на вътрешните работи. За главен секретар и заместник главен секретар на МВР могат да бъдат назначавани лица, които отговарят на изискванията за постъпване на държавна служба в МВР и притежават не по-малко от 7-годишен професионален стаж в службите за сигурност или в службите за обществен ред, от които поне една трета на ръководна длъжност.
Междувременно депутатите за втори път днес удължиха работното си време. Мнозинството гласува, че работата по Закона за МВР ще продължи до 20 часа.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.