Главният секретар на МВР пак ще се назначава от президента

Народното събрание гласува на второ четене част текстове от измененията и допълненията в закона за МВР, внесени от ГЕРБ. Занапред главният секретар на МВР (отново) ще се назначава с указ на президента по предложение на Министерския съвет. Това предвиждаше и предишната редакция на закона, която бе променена от 42-то Народно събрание. Тогава мнозинството реши, че главният секретар на МВР се
назначава от Министерския съвет по предложение на министъра на
вътрешните работи за срок пет години. Именно в съответствие с този текст бе назначен сегашния главен секретар на МВР Светлозар Лазаров.

Както и досега главният секретар може да се подпомага от заместник, който се назначава от министъра на вътрешните работи.

Заместникът на главния секретар ще изпълнява функции, възложени му със заповед на главния секретар, след съгласуване с министъра на вътрешните работи.

За главен секретар и заместник-главен секретар на МВР могат да бъдат назначавани лица, които отговарят на изискванията за постъпване на държавна служба по този закон и притежават не по-малко от 10-годишен професионален стаж в службите за
сигурност или в службите за обществен ред, от които поне половината – на ръководна длъжност, е записано в приетите от народните представители текстове.

МВР вече ще има административен секретар, решиха още депутатите. За административен секретар на МВР може да бъде назначен държавен служител, който е изпълнявал ръководна длъжност в МВР не по-малко от пет години. Той се назначава от
министъра на вътрешните работи чрез подбор, основан на професионални качества.
Административният секретар подпомага министъра на вътрешните работи при изпълнение на неговите функции като планира, организира и контролира спомагателните дейности в МВР; разработването и прилагането на мерки за недопускане на конфликт на интереси и условия за корупция; взаимодействието с други държавни органи, неправителствени организации и синдикати. За изпълнение на функциите си административният секретар има право да получава информация от всички структури на МВР.

По време на дебатите в пленарна зала заместник-министърът на вътрешните работи Красимир Ципов обясни, че идеята за създаването на длъжност административен секретар е свързана с извършването на типично административни дейности, като основно секретарят ще се занимава с работещите в МВР, които ще са със статут на държавен служител.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.