Главният прокурор разпореди проверки за всички разрешителни за оръжия

По разпореждане на главния прокурор Сотир Цацаров от 18 март 2014 г., Върховна административна прокуратура (ВАП), отдел „Надзор на законност“ започва проверка на територията на цялата страна за спазването и прилагането на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ).
В хода на проверката ще бъде изискана информация от Областните дирекции на МВР и районните полицейски управления за абсолютно всички лица, на които са издадени разрешения за притежание и носене на огнестрелни оръжия, независимо от основанията за това (лов, самоохрана и т.н.)
Ще се проверят и действащите срокове на разрешителните, както и наличието на огнестрелни оръжия и боеприпаси с изтекъл срок за съхранение, и спазването на служебните задължения от страна на службите КОС в цялата страна.
На главния прокурор ще бъде представен пълен списък на всички лица с разрешение за носене и съхраняване на огнестрелни оръжия, броя и вида разрешени огнестрелни оръжия (вкл.късо и дълго), броя боеприпаси и основанието, на което са издадени разрешенията.
Проверката ще завърши на 25 април 2014 г. и резултатите от нея ще бъдат представени, ведно с предложение за по-нататъшни действия във връзка с притежанието на огнестрелни оръжия.
Прокуратурата е започнала и проверка по чл. 387 от НК (за неизпълнение на служебни задължения) срещу служителите от състава на ОД на МВР – Велико Търново и РУП – Горна Оряховица за бездействия и закононарушения както при издаване на разрешения за притежаване на огнестрелни оръжия от обвиняемия Петко Савов Петков (един ловен автомат, една ловна пушка и две ловни карабини), така и за действията, предприети във връзка с изтичане на срока на разрешителните.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.