ГЕРБ в незаконна схема с общински земи

Лидерът на ГЕРБ в Копривщица Радослав Йовков наема от Общината хиляди декари пасища, без да има нито едно животно. Заради застъпените декари, партийният активист може да вземе 24 000 лева субсидии „без кракът му да стъпи там”, докато на реален земеделец спират финансирането. 

Димитър Ватахов е обикновен български животновъд, който отглежда овце повече от 10 години. С договор и спазвайки всички законови разпоредби, ползва общинска земя за пасище на животните си. Но един ден разбира, че част от тази земя вече е отстъпена на друг човек – лидера на ГЕРБ в Копривщица, Радослав Йовков.

Застъпената част от пасището е най-хубавата и най-чистата част от пасището. В случая г-н Йовков е наел 10 000 дка земя от Общината. Не му харесва неговата част, която е останала, и се настанява на по-благоприятната част, за да получи субсидии, а други животни, освен моите тук, няма.”, казва Ватахов.

Според закона пасища се отдават само на стопани с животни. Но миналата година община Копривщица решава, че земи за паша могат да се отдават дори само при инвестиционно намерение. Така местният лидер на ГЕРБ получава земите срещу разрешение за строеж на ферма за кози.

Общината взема решение да отдаде пасището на лидера на ГЕРБ Радослав Йовков, преди да бъде променен законът миналия май. „С промените, които са залегнали в закона, предимство имат животновъдите, които в момента разполагат с животни”, признава кметът Генчо Герданов. Така в случая на Ватахов предимството при отдаване на земя не е спазено според закона. Заради което той не само няма да получи субсидия, а и ще бъде глобен с близо 200 000 лева. Където и да е изгубена нишката, Димитър Ватахов остава с надеждата, че ще може да продължи да се препитава с поминъка, завещан от баща му.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.