ГЕРБ са дали за изборите 2,85 млн. от държавната субсидия

ГЕРБ са финансирали участието си в отминалите парламентарни избори с 2 857 281, 44 лв., а като източник на средствата са посочили държавната субсидия. Това става видно от отчета на ГЕРБ пред Сметната палата. Контролната институция публикува и разбивката на изборните харчове на партията-победител.

От ГЕРБ са отчели като разходи за канцеларски материали, гориво и други материали – 17 003, 13 лева. В графата разходи за медийни услуги, ГЕРБ отчитат изхарчването на общо 636 383, 48 лева, като това са услуги от печатни медии в размер на 139 071, 53 лв.; от електронни медии в размер на 306 910, 05 лв.; От БНТ – 83 160 лева; други доставчици за аудио-визуални медийни услуги – 170 216, 96 лв.; от БНР – 6 188 лв.; от други доставчици за радиоуслуги – 47 345, 09 лв.; от електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания за онлайн новинарски услуги – 190 401, 9 лв. В графата разходи за социологически проучвания ГЕРБ отчитат 59 760 лева.

Разходите за плакати флаери, диплянки, брошури и други са 454 819, 21 лв. За разходи за масови прояви (публични събрания, концерти и др.) от ГЕРБ са отчели 1 417 986, 07 лева.

Към наеми за помещения, транспортни средства, рекламни съоръжения и други са отчетени: 189 515, 72 лева. Към други разходи за външни услуги – 26 559, 91 лева.

Разходите на ГЕРБ за възнаграждения (за временно нает персонал във връзка с предизборната кампания) са 30 946 лева. Разходите за осигуровки на лицата по т. 3 за временно наетия персонал са в размер на 1 036, 35 лева. За командировки ГЕРБ са похарчили 21 471, 57 лева. Разходите за дарения на ГЕРБ са 1800 лева.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.