Гай Стендинг: Глобализацията възпроизвежда класовата борба

България е част от случващото се в глобален план, коментира пред БНТ Гай Стендинг, една от ключовите фигури в световното синдикално движение, експерт по трудово-правни отношения и автор на 25 книги и научни изследвания. Според него това, което наблюдаваме, е глобализация, която произвежда фрагментация на класите. Старата работническа класа, такава каквато я познаваме, се свива, като се появява един непрекъснато растящ прекариат, който се състои от все повече младежи с добро образование, но без достъп до работни места, продължава Стендинг. Проблемът, според експертът, е в липсата на нови проекти и ново мислене на политиците, неразбиране на това какво е прекариат.

Връщайки „топката” в България президентът на КНСБ Пламен Димитров за пореден път настоя – и в контекста на казаното от Гай Стендинг – че е абсолютно необходима нова политика по доходите. Димитров допълни, че в това отношение КНСБ има конкретни предложения за Бюджет 2014.

Предложение на КНСБ е данъкът върху доходите да включва в себе си необлагаемия минимум, така ще останат повече пари у хората и ще се стимулира потреблението, съобщи президентът на КНСБ. Синдикалистът бе категоричен, че без спешни мерки в тази посока ще се стигне до национални протести Според Пламен Димитров социално напрежение в момента има в три бранша – енегретиката, железницата и пощите. Димитров подчерта, че продължава да стои зад идеята за предсрочни парламентарни избори през май, за да се успокои обществото.

 

Уйкипедия: В социологията и икономиката, прекариат се отнася до хора, които страдат от прекаритет, което е жизнен статус без предвидимост или сигурност, което се отразява върху материалното и/или психологическото благосъстояние, това е също е и принадлежност към пролетарската класа.

Прекариатът като класа на работещите, които нямат свои средства за производство и продават труда си се характеризира с липса на сигурност на работата, или с други думи има прекъсвания между отделните работи, които биват заемани или безработица.

Терминът е неологизъм от свързването на прекаритет с пролетариат.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.