Форум за превенция на трафика на хора

Днес се открива национален дискусионен форум на тема “Модел за местни политики за превенция на трафика на хора и специфика на превантивните подходи в ромска общност” във Варна.
Форумът е организиран от Националната комисия за борба с трафика на хора, Местната комисия за борба с трафика на хора, Община Варна и Дирекция „Превенция”.
По време на форума ще бъдат дискутирани проблемите, свързани с трафика на хора в ромската общност и спецификите на работа с тази уязвима група. Ще бъдат обсъдени и местните политики за превенция, като част от борбата с явлението в рисковите региони на страната.
На брифинга ще присъстват министърът на вътрешните работи и председател на Националната комисия за борба с трафика на хора Цветан Цветанов, Н. Пр. Филип Отие, посланик на Република Франция и Кирил Йорданов, кмет на Община Варна.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.