Феодалната структура на администрацията е причина за огромните щети от наводненията

През 2005 г. България беше връхлетяна от едно от най-големите наводнения през последните години. Още през 2007 г. експертна група предлага реформа на местните поделения на министерствата. Идеята е някои от тях да станат част от областната администрация, но методически да са подчинени на съответните министерства.

Предлага се следните териториални звена да бъдат включени в структурата на областната администрация:

1. Областните дирекции “Пожарна безопасност и защита на населението” на Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението” на МВР.
2. Дирекции “Гражданска защита” на Министерството на държавната политика при бедствия и аварии
3. Териториални звена – служби по геодезия, картография и кадастър на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
4. Регионални дирекции за национален строителен контрол на Дирекцията за национален строителен контрол.
Предимствата на предлаганите промени могат да бъдат търсени в следните основни насоки:
–  териториалният обхват на областните администрации и техните седалища съвпадат с териториалния обхват и седалищата на териториалните звена;

– функциите на териториалните звена са близки или имат допълващ характер към правомощията на областния управител;

– териториалните звена имат работни помещения на територията на областта;

– институционално подобряване на дейността, тъй като ще се обединят в едно пряко ръководство дейности, които имат близък предмет, а понастоящем са към различни органи на власт;

– повишаване на отговорността за осъществяване на дейността, защото връзката между гражданите и областния управител е по-близка в сравнение с тази с централните органи на изпълнителната власт.

Целият доклад можете да прочетете тук:

t.6_Sakl_dokl_26[1].11.2007

Нито едно от тези предложения не беше реализирано. Последва наводнението в село Бисер – отново никакви реформи.

След потопа във Варна кметът обвини областния управител, а премиерът нарече кмета на общината неадекватен. Всички тези неуредици са индикация, че е необходима институционална реформа. Очевидно е че властимащите през всичките тези години не искат реформи. Време е да ги накараме.

Освен да пращаме есемеси Коментатор.бг инициира обществена кампания за реформа на администрацията за да има на места един орган, който командва цялата държавна машина и който да е отговорен за борбата с бедствията.

Моля подкрепете ни с Вашите коментари.

Свързани публикации

4 Comments

 1. Вижте какво е казал главния прокурол по този повод.
  Сотир Цацаров: В Мизия е имало прекъсната връзка между кмет и областна управа, може би не по вина на кметското ръководство

 2. Закон за защита при бедствия
  Предвижда че защитата при бедствия се извършва на национално, областно и общинско ниво и се осъществява чрез:
  1. провеждане на превантивна дейност;
  2. провеждане на дейности по защитата при възникване на бедствия;
  3. подпомагане и възстановяване;
  4. ресурсно осигуряване;
  5. предоставяне и приемане на помощи.
  Значи на първо място е превантивната дейност.
  Плановете за защита при бедствия се изготвят по части за всяка от опасностите, специфични за съответната територия, като частите за земетресение, наводнение и ядрена и радиационна авария са задължителни.
  Значи Варна би трябвало да има такъв план, в който да са описани превантивните мерки при наводнение. Въпросът е има ли ги и ако ги няма някой ще оценили работата на всички изготвили плана експерти като некомпетентна и да ги накаже. Как така има закон, трябва да го направят, а те не са разбрали откъде може да дойде водата?
  Областният план за защита при бедствия се утвърждава със заповед на областния управител след съгласуване с министъра на вътрешните работи.
  Кметът на общината разработва общински план за защита при бедствия съвместно с представители на ведомства и юридически лица, имащи отношение по защитата при бедствия на територията на общината.
  Основни съставни части на единната спасителна система са Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, областните дирекции на МВР и центровете за спешна медицинска помощ. Как и кой тогава зависи от кмета и областния управител за борбата с бедствията след като елементите на системата са външни на тях?

  Координацията на съставните части на единната спасителна система се осъществява чрез оперативните центрове на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР.”
  Ръководител на място е ръководителят на териториалното звено на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР или оправомощено от него длъжностно лице

  Кметът на общината обявява със заповед бедствено положение за цялата или за част от територията на общината. Копие от заповедта се изпраща незабавно на областния управител и на министъра на вътрешните работи.

  Областният управител обявява със заповед бедствено положение за цялата или за част от територията на областта. Копие от заповедта се изпраща незабавно на министъра на вътрешните работи.
  И какво от това – значи органите на място обявяват бедствено полоение, издават заповеди и чакат МВР да действа.

 3. Една подкрепа от мен. В България всички ведомства отговарят за всичко и всички заедно за нищо.
  Както разбирам идеята е да има концентрация. За борбата с бедствия, както на война това е ключово.

 4. И как бедни области като Видин, Враца, Разград могат да поддържат пожарната си?

Leave a Reply

Your email address will not be published.