Exacta: Всеки пети планира да търси работа в ЕС, но само 6% – в Англия

1,1 млн. или 2,5 млн. са българите зад граница?

Два месеца след отварянето на европейския трудов пазар за българи, всеки пети заявява, че има намерение да напусне България, за да работи в страна от Европейския съюз. Сред хората на възраст между 18 и 39 години делът на възнамеряващите да търсят работа извън страната е приблизително два пъти по-висок от средния за страната и достига 37%. Това показват данните от национално представително изследване на Exacta Research Group, проведено по поръчка на агенция „Фокус” в периода 5 – 11 февруари т.г. В изследването са обхванати 1000 пълнолетни български граждани от цялата страна. Освен възрастта, другите фактори, които оказват влияние върху миграционните нагласи са местоживеенето и етническата принадлежност. Жителите на градовете – областни центрове, както и тези на селата, по-често от останалите заявяват, че възнамеряват да търсят работа в Европа. Социологическата агенция регистрира по-високо от средното желание за миграция и сред представителите на ромския и турския етнос.

Високото образование не е водещ фактор за миграция. Сред висшистите възнамеряващите да напуснат България в търсене на работа са дял под средния за страната.

Едва 6% от интервюираните в последното национално представително проучване на Exacta Research Group посочват, че планират в следващата една година да заминат за Обединеното кралство с цел да си търсят работа.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.