Европейският банков надзор препоръчва незабавен достъп до депозитите в КТБ

Докладът на Alix Partners за КТБ не бил най-секретното нещо на света, ще го публикуват в интернет

Европейският банков орган (ЕБО) е отправил формална препоръка към БНБ да осигури на вложителите в затворените през юни Корпоративна търговска банка и ТБ Виктория (преди Креди агрикол България) достъп до средствата им до днес – 21 октомври. Документът, констатиращ нарушение на европейското законодателство от страна на централната банка и на Фонда за гарантиране на влоговете в България (ФГВБ), е изпратен на двете институции на 17 октомври и е публикуван на сайта на ЕБО на 20 октомври, съобщава електронното издание на “Капитал”.

Европейският банков орган препоръчва на БНБ да осигури достъп до гарантираните депозити или като вдигне поставените от нея ограничения за теглене или като установи незабавно неналичност на депозитите и уведоми за това Фонда за гарантиране на депозитите. Ако БНБ не спази предписанието до 21 октомври, на Фонда за гарантиране на депозити се препоръчва да отправи покана за предявяване на искания от вложители с гарантирани депозити и след проверка да започне да ги изплаща.

Друга препоръка към БНБ е да направи всичко възможно да осигури пълен достъп до гарантираните депозити, но ако прецени, че това ще има негативни последствия за финансовия сектор в страната, да предостави възможност за частични тегления.

БНБ и Фондът за гарантиране на депозитите трябва да уведомят ЕБО в десетдневен срок за предприетите от тях действия. Досега никоя от двете български институции не е оповестила публично за получените препоръки и как възнамерява да реагира, изтъква “Капитал”.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.