Европарламентът отпуска още пари за Украйна и за западните ни съседи

Европейският парламент одобри допълнително финансиране за Украйна и за Западните Балкани, приемайки във вторник вечерта с 596 гласа “за” и 63 “против” доклад на Ивайло Калфин. Докладът определя правилата, по които Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще кредитира страни, извън Съюза.
Одобряването на този финансов инструмент ще позволи отпускането на допълнителни средства, извън предвидените в европейския бюджет и ще направи възможно да се стабилизира потока от инвестиции, предвид недостигащата хуманитарна помощ и намаления европейски бюджет, става ясно от информация на страницата на Ивайло Калфин като евродепутат.
За операции извън ЕС през 2014-2020 г. ЕИБ ще разполага с 30 млрд. евро под формата на гаранции от бюджета на ЕС. Чрез тях ще могат да се набират инвестиции, които да умножат до 25 пъти европейските средства, благодарение на високия кредитен рейтинг „ААА” на банката. Ивайло Калфин успя да постигне в преговорите със страните членки увеличаване на кредитния портфейл на банката с 2 млрд. евро спрямо първоначалното предложение на Европейската комисия.
1,5 млрд. евро ще се отпуснат приоритетно за подкрепа на гражданското общество и строителството на инфраструктура за Украйна, като част от средствата за страните от Източното партньорство (4,9 млрд. евро). За страните кандидатки за ЕС са предвидени 9 млрд. евро, точно колкото и за страните от Средиземноморието. 13,4 млрд. се заделят за съседски и партньорски държави от Източното партньорство и от Северна Африка. За Русия, Южен Кавказ и Източна Европа се насочват 4,3 млрд. евро.
Новият мандат на ЕИБ предвижда по-тясно обвързване на работата й с ъншнополитическите приоритети на ЕС и с работата на европейската дипломатическа служба.
ЕИБ ще подобри прозрачността си като ще се консултира с правителствата, местните власти и гражданските организации в страните, където работи, дали кандидатстващите проекти отговарят на програмите им за развитие и дали се ползват от одобрението на местните общности.
Банката ще направи публичен списъка на кредитополучателите и разпределението на средствата по изпълняваните проекти. На интернет страницата на ЕИБ ще се обнародва информация за възстановените на данъкоплатците средства от неправилно изпълнени проекти.
Борбата с последиците от климатичните промени ще бъде поставена в центъра на работата на ЕИБ до 2020 г. Една четвърт от бюджета й ще бъде насочена към кредитиране на такива проекти. Ще се дава предпочитание на проекти, свързани с възобновяемите източници и енергийната ефективност пред такива за твърди горива. Банката ще публикува данни за намаляването на парниковите газове в резултат на изпълнението на финансирани от нея проекти, когато е възможно то да бъде изчислено.
Областите, в които ще бъде съсредоточено финансирането от ЕИБ са: транспорт, енергетика (възобновяеми източници на енергия, енергийна инфраструктура, включително газопреносни съоръжения до страните членки на ЕС), екологична инфраструктура (водопроводи и канализация), информационни и комуникационни технологии, здравеопазване и образование.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.