Европарламентът гласува доклад за европейската прокуратура

Междинен доклад на ЕП относно Европейската прокуратура бе гласуван в сряда на обяд. Той очертава политическите приоритети на ЕП и подчертава условията, при които ЕП би одобрил предложението за прокуратура. Докладът настоява за единна и независима служба, прозрачни процедури за подбор на прокурорите, участие на ЕП в процедурите за назначаване, ясно разпределение на правомощията между Европейската прокуратура и националните органи, ефективна структура и ефективно управление на делата (допустимост на доказателства, процесуално-следствени действия и съдебен контрол) и спазването на процесуалните права.

По време на дебатите в Европейския парламент българският евродепутат от ЕНП-ГЕРБ Емил Радев призова Съвета да одобри колкото се може по-бързо регламента за Европейска прокуратура и директивата за борба с измамите с европейски средства чрез наказателни мерки по време на дебат относно Европейската прокуратура, който се проведе по време на пленарното заседание на Европейския парламент в Страсбург. Според него, одобрението на двата документа ще бъде ясен сигнал, че Европейският съюз има волята да защити финансовите си интереси и да гарантира, че фондовете достигат до тези, които наистина имат нужда от тях, а именно европейските граждани.

Радев определи влизането в сила на Лисабонския договор като стъпка в посока на по-строга защита на финансовите интереси на Съюза. Според него чрез предложенията за Европейска прокуратура и за борба с измамите с евросредства, ЕК поставя по-доброто управление на фондовете в сърцето на ефективното изпълнение на своите политики. “Активната борба с измамите с европейски средства ще позволи повече хора да достигнат до финансовата подкрепа на ЕС, ще прекъсне порочни практики като ДДС измами и ще подобри образа на Съюза като двигател на растежа и благоденствието в държавите-членки”, категоричен бе Емил Радев.

Според българския евродепутат oт ГЕРБ, предложенията за Европейска прокуратура и за борба с измамите с европейски средства трябва да покрият максимален брой финансови престъпления с еврофондове, както и да гарантират независимост на разследванията. “Предложенията няма да доведат до конфликт между европейския подход и националното правоприлагане, а ще засилят сътрудничеството и доверието между държавите-членки”, заяви Емил Радев.

Свързани публикации

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.